.
OSTATNIA AKTUALIZACJA
17.01.2019
KONTAKT: percepcja44@poczta.onet.pl
NOWOŚCI
HISTORIA STRONY
ATAK NA LUDZKOŚĆ
TOTALIZM - filozofia zrozumienia
TOTALIZM - wykłady
Transmiter - Paleta Barw
TOTALIZM
zakazana
filozofia
NIBIRU
NIBIRU 2011
SERCE
ENERGETYCZNE
PUNKT
KULMINACJI
trochę piękna
danmala
motyl podlaski
kieron williamson

percepcja 44 - zamiast wstępu ANHEM - percepcja44@poczta.onet.pl

"Nieustannie wydawani jesteśmy na pokusę widzenia i słyszenia tego, co pragniemy zobaczyć i usłyszeć"
Aleister Crowley "Teoria i praktyka jogi"

Dokonania współczesne komplikują odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące sensu, bytu CZŁOWIEKA.
Z drugiej strony większej wyrazistości i głębi nabierają starożytne prawa ezoteryczne. Nauka (lecz nie ta na wskroś egzoteryczna) coraz częściej weryfikuje systemy wierzeń, stabilizuje poglądy. Mamy coraz większą możliwość czytania siebie. Coraz więcej jest punktów odniesienia do większego rezonansu pola refleksji. Nieśmiało zaczyna wibrować "aura pewności", iż jednym z naszych podstawowych celów jest eksploracja Wszechświatów.
Innym równie ważnym celem jest współtworzenie "...zestrzelić myśli w jedno ognisko i w jedno ognisko duchy..."
Im więcej płaszczyzn, celów, złożoności i spójności odkryjemy, tym bliżej jesteśmy rozwiązania tajemnicy.

Zapraszamy do wspólnej podróży.


"Myślę więc jestem" - na początku była myśl


28 - 06 - 2011
Myśl sformalizowana jest spolaryzowana, tzn. może nieść ze sobą program pozytywny (konstruktywny) lub negatywny (destruktywny). Myśl pojawia się w naszej przestrzeni mentalnej jako prosta informacja (bit informacyjny) lub też jako złożony konstrukt informacyjny (program) a czasem też jako skompresowany pakiet informacji i ...


Odkrywanie Tarota


28 - 06 - 2011
W rozumieniu idei dipolarnej grawitacji Wszechświat manifestuje się wyłonieniem trzech pól: - świata (pola materii, substancji, emocji, myśli zwerbalizowanej), - ducha (pola energii, myśli jako wibracji telepatycznej, uczuć), - części wirtualnej (zbioru programatorów, zamysłów i intencji dla całości). Tarot 78 kart jest zbiorem który zawiera przedstawicielstwa poszczególnych pól ...


Punkt kulminacji / 2012...2022...2044...2066 rok /


18 - 04 - 2011
Punkt kulminacji do którego nieuchronnie się zbliżamy pozwoli istotom ludzkim uzyskać następny stopień wtajemniczenia /rozwoju, inicjacji/ do godności bycia CZŁOWIEKIEM. Z ziemianina - Istoty Planetarnej, staniemy się Człowiekiem Galaktycznym....


Świadoma praca emocjonalna i uczuciowa.


18 - 04 - 2011
Zwykle emocja czy uczucie formuje się w nas w momencie przepływu energii z ciała fizycznego do przeciw-ciała (ducha) lub podczas odwrotnego przepływu. Można jednak uruchomić proces odwrotny tzn. generując świadomie daną emocję lub uczucie powodujemy przepływ energii. Emocja (czy uczucie) byłaby więc pewnym algorytmem....


Świadomość a energia moralna.


18 - 04 - 2011
.... Dopiero gdy poziom energii moralnej u człowieka jest utrzymywany na wysokim poziomie zwiększa się jego samoświadomość i "ludź" budzi się ze snu schematów działania do świadomej twórczej współpracy. Od ENERGII MORALNEJ zależy więc....


Wojna informacyjna o świadomość człowieka trwa!


08 - 03 - 2011
W obecnych czasach świadomość człowieka stała się głównym i strategicznym elementem, o który dziś walczą rządzący, wielkie korporacje ale też Ci (świadomi i nieświadomi agenci matrix'a), którzy nie pozwalają ludziom odkryć samych siebie....


Percepcja 3D - czy postrzegamy trójwymiarowo?


06 - 03 - 2011
Opiszę tu sposób postrzegania rzeczywistości na przykładzie działania zmysłu wzroku w połączeniu z interpretacją zachodzącą w mózgu (umyśle). Po pierwsze należy podkreślić, że to co widzimy jest obrazem wytworzonym przez nasz mózg a nie dokładnym odwzorowaniem bodźców docierających z naszych oczu do mózgu.....


Emocje a uczucia - w oparciu o koncept dipolarnej grawitacji.


06 - 03 - 2011
Emocja pojawia się jako pewna "sensacja" w naszym ciele fizycznym podczas przepływu energii pomiędzy ciałem i przeciw-ciałem (duchem). Ciało nasze korzysta z energii moralnej przede wszystkim do podtrzymania swoich funkcji życiowych co zachodzi gdy pierwotna energia moralna przepływając z przeciw-ciała do ciała fizycznego uzyskuje nową jakość energii witalnej i przepływ tej energii odczuwamy jako emocję.....


Czy NIBIRU (planeta X) JEST już BLISKO?


28 - 02 - 2011
Jak wiele jeszcze zagadek kryje nasz Układ Słoneczny? W połowie stycznia tego roku pojawiła się informacja o tym, że na Grenlandii noc polarna zakończyła się dwa dni wcześniej. Część naukowców stwierdziła, że przyczyną tego zjawiska jest topiący się lód i przez to Słońce mogło wcześniej wyjść spod horyzontu lub też jest to miraż powstały w kryształkach lodu zawartych w powietrzu. Jednakże pojawiły się kolejne doniesienia na ten temat z Finlandii, Norwegii czy Alaski.....


"Zoran kapitan planety Ziemia" VI część opowiadania


28 - 02 - 2011
Ssss...a...Iii...DEMUuuuuR
Piętnastka bardzo powoli wychodził ze stanu medytakcji, w której utrzymywał ekspresyjną materię we względnym balansie - RÓŻNIE ale RÓWNOWAŻNIE. Pan Materii jako silnie skondensowana energia.....