.
OSTATNIA AKTUALIZACJA
17.01.2019
KONTAKT: percepcja44@poczta.onet.pl
NOWOŚCI
HISTORIA STRONY
ATAK NA LUDZKOŚĆ
TOTALIZM - filozofia zrozumienia
TOTALIZM - wykłady
Transmiter - Paleta Barw
TOTALIZM
zakazana
filozofia
NIBIRU
NIBIRU 2011
SERCE
ENERGETYCZNE
PUNKT
KULMINACJI
trochę piękna
danmala
motyl podlaski
kieron williamson

"Myślę więc jestem" - na początku była myśl ANHEM - percepcja44@poczta.onet.pl

28 - 06 - 2011

Myśl sformalizowana jest spolaryzowana, tzn. może nieść ze sobą program pozytywny (konstruktywny) lub negatywny (destruktywny). Myśl pojawia się w naszej przestrzeni mentalnej jako prosta informacja (bit informacyjny) lub też jako złożony konstrukt informacyjny (program) a czasem też jako skompresowany pakiet informacji i programów, które po dłuższym okresie czasu "rozpakowują się" w naszej przestrzeni mentalnej dając szerszy obraz jakiegoś zagadnienia.

Myśl w swej podstawowej formie jest bytem wirtualnym rezydującym w przeciw-świecie. Gdy sięgamy po myśl swoją uwagą obdarzamy ją przeciw-ciałem i ciałem na co wydatkujemy swoją energię. Nasze myśli obsługuje przeciw-organ nazywany umysłem, którego odpowiednikiem po stronie świata jest fizyczny mózg.

Powstałą i ucieleśnioną przez nas myśl możemy wysłać do drugiego człowieka, do jego przestrzeni mentalnej. Jeśli ta myśl zostanie przez niego zauważona, to odczyta on jej zawartość informacyjną. Poza tym wszystkie wytwarzane przez nas myśli trafiają do pola morfogenetycznego ludzkości. Zgodnie z Konceptem Dipolarnej Grawitacji także myśl posiada pewną masę (ciało) i jeśli wystarczająca ilość ludzi na planecie wzmacnia daną myśl to po przekroczeniu masy krytycznej tej myśli, myśl ta staje się sformalizowana i dla wszystkich dostępna i zrozumiała. Ten proces wspomaga rozwój intelektualny członków danej cywilizacji. Myślenie o danym zagadnieniu w nowy sposób zawsze napotyka na opór wśród innych ludzi. Gdy duża część ludzi zacznie myśleć w nowy sposób, co spowoduje przekroczenie masy krytycznej danej myśli, nagle reszta ludzi zaczyna akceptować nowy sposób myślenia o danym zagadnieniu. Potwierdzeniem tego jest np. pojawianie się nowych teorii naukowych, które są odrzucane przez większość mimo ich poprawności i dopiero po pewnym czasie nowa teoria zdobywa poparcie.

Czy myśl jest stwórcza? Czy może się zmaterializować?

Każda myśl pozytywna czy negatywna wsparta silnym uczuciem czy silną emocją zaczyna być materializowana, tym szybciej im więcej energii "włożymy" w uczucie czy emocję. Należy więc pamiętać o tym, że nasze myśli w mniejszym lub większym stopniu też oddziałują na rzeczywistość i jeśli to oddziaływanie jest destruktywne i niezgodne z prawami moralnymi to otrzymujemy później negatywny zwrot karmiczny, jak też obniżany jest potencjał naszej energii.

Należy też pamiętać, że do naszej przestrzeni mentalnej trafiają myśli z zewnątrz, które mogą być zarówno inspirujące nas jak też takie, które zawierają w sobie program destruktywny. Pamiętając, że swoją uwagą wprowadzamy w nasze życie każdą myśl lepiej nie wzmacniać myśli negatywnych i gdy takie się pojawiają to możemy albo wejść w ciszę wewnętrzną (stan bez myśli) albo swą uwagę przekierować na inne myśli. Dobrym ćwiczeniem na przerywanie potoku myśli jest praktykowanie "pauzy kwantowej" - ćwiczenie oddechowe.

Jako myślący przedstawiciele ludzkości możemy więc zmieniać rzeczywistość naszej planety wg zasady: "...myśli w jedno ognisko, w jedno ognisko duchy...".

Cały czas stwarzamy tę rzeczywistość myślami, które wzmacniamy świadomie lub nie. Czy jest to nasza rzeczywistość według naszych myśli czy według myśli nam narzuconych?

PS. Polecam też ciekawy wykład Joe Marshalla "Mechanizm Kontroli Umysłu", w którym pokazuje on wiele mechanizmów związanych z naszym myśleniem: część 1, część 2, część 3, część 4