.
OSTATNIA AKTUALIZACJA
17.01.2019
KONTAKT: percepcja44@poczta.onet.pl
NOWOŚCI
HISTORIA STRONY
ATAK NA LUDZKOŚĆ
TOTALIZM - filozofia zrozumienia
TOTALIZM - wykłady
Transmiter - Paleta Barw
TOTALIZM
zakazana
filozofia
NIBIRU
NIBIRU 2011
SERCE
ENERGETYCZNE
PUNKT
KULMINACJI
trochę piękna
danmala
motyl podlaski
kieron williamson

percepcja 44 - zamiast wstępu ANHEM - percepcja44@poczta.onet.pl

"Nieustannie wydawani jesteśmy na pokusę widzenia i słyszenia tego, co pragniemy zobaczyć i usłyszeć"
Aleister Crowley "Teoria i praktyka jogi"

Dokonania współczesne komplikują odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące sensu, bytu CZŁOWIEKA.
Z drugiej strony większej wyrazistości i głębi nabierają starożytne prawa ezoteryczne. Nauka (lecz nie ta na wskroś egzoteryczna) coraz częściej weryfikuje systemy wierzeń, stabilizuje poglądy. Mamy coraz większą możliwość czytania siebie. Coraz więcej jest punktów odniesienia do większego rezonansu pola refleksji. Nieśmiało zaczyna wibrować "aura pewności", iż jednym z naszych podstawowych celów jest eksploracja Wszechświatów.
Innym równie ważnym celem jest współtworzenie "...zestrzelić myśli w jedno ognisko i w jedno ognisko duchy..."
Im więcej płaszczyzn, celów, złożoności i spójności odkryjemy, tym bliżej jesteśmy rozwiązania tajemnicy.

Zapraszamy do wspólnej podróży.


Labirynt uwarunkowań i czasoprzestrzeń


28 - 06 - 2003
-i tak ma CZŁOWIEK rodzinę, przynależy do grupy społecznej, jest w narodzie, ma państwo, religię, filozofię...
-i na początku XXI wieku nie znajduje z nikim wspólnego języka. Może więc zafunkcjonował na Ziemi według błędnego klucza? ...


Rezonans a przepływy energii w człowieku


28 - 06 - 2003
Przekazywanie energii, jej przepływ może odbywać się tylko podczas zjawiska rezonansu, wtedy gdy istoty przekazujące sobie energię mają w swej strukturze wbudowane rezonatory będące ze sobą zestrojone. Tak następuje horyzontalny (poziomy) przepływ energii - krąży ona na jednym z poziomów rzeczywistości. Możliwy jest też wertykalny (pionowy) przepływ energii ...


7 zestawienie informacji: Jakie są nurty globalizacji Ziemi?


18 - 05 - 2003
Dwa nurty GLOBALIZUJACE Ziemię w systemie społ.-gosp.-politycznym to: system finansowy - dążenie do jednej waluty (wymienialność już gwarantuje ujednolicenie), system informacyjny - internet, media (w rękach korporacji międzynarodowych). Nurt trzeci - dalsze zanurzanie się w materii wymaga ...


Świadomość a percepcja


18 - 05 - 2003
Świadomość - czym jest? Czy można ją opisać intelektualnie czy tylko możemy ją doświadczać. Znamy różne funkcje świadomości lecz czym jest ona w swej istocie? Jedną z tych funkcji jest zdolność obserwacji impulsów płynących z świata zewnętrznego z jednoczesną obserwacją impulsów płynących z wnętrza. Potrafimy więc obserwować to co wydarza się wokół nas oraz nasze wewnętrzne reakcje na te wydarzenia zewnętrzne....


Wiersz "Niezapomnę"


18 - 05 - 2003
Długo wpatrywałem się w błękit Twoich oczu.
Szarość rzeczywistości z każdą chwilą subtelniała.
Koło mojej duszy stanęła MISTRZYNI,
DAKINIA prowadząca lekkim promieniem błękitu,
Usłyszałem...


Przypowieść: "Lina"


18 - 05 - 2003
Istniały niegdyś dwa kraje: jeden mlekiem i miodem płynący, zaś drugi o ziemi pustynnej, pełnej walk i niepokojów. Pierwszy zwał się Krainą Błogości, drugi - Krainą Niedoli. Kraje te dzieliła szeroka i rwąca, niebezpieczna rzeka. Wielu ze śmiałków usiłujących ją przepłynąć, postradało życie. Pewnego dnia zjawił się jednak człowiek miłujący ludzi i zwrócił się do nich tymi słowy: ...


TAROT


18 - 05 - 2003
- schemat przepływu energii przedstawiony za pomocą kart oraz krótki opis kart....


PRAWO Przyczyny i skutku


18 - 05 - 2003
Wszystko wokół rezonuje, odchylając się coraz bardziej od normy. Energia wyzwala się na zewnątrz na zasadzie procesu, akcja - reakcja. Bezwładnie i automatycznie. Rozszalały tłum wzbudzony potęgującym się łańcuchem akcji i reakcji popycha i uderza innych. GDY ENERGIA IMPULSU, KTÓRY POBUDZIŁ ....


PRAWO Zachowania energii indywidualnej.


18 - 05 - 2003
Postarajmy się przypatrzeć składowym CZŁOWIEKA. Czym jest "substancja psychiczna", "osobowość", a czym DUSZA. Osobowość i psychika, to pola wchodzące w skład ciała fizycznego, natomiast DUSZA jest częścią pola energetycznego CZŁOWIEKA. Osobowość ma zdolność bogacenia siebie, poprzez przyjmowanie - kodowanie wniosków...


Cykl 44 - miesięczny


20 - 04 - 2003
Dotarła do nas informacja o pewnym cyklu trwającym 44 miesiące, który zaczął się 11.08.1999 - data zaćmienia Słońca oraz wyjątkowo nieharmonijnego układu planet. Ma on związek, jak sądzimy z obecnie dziejącymi się wydarzeniami na naszej planecie, zarówno w skali globalnej, lokalnej jak i osobistej...