.
OSTATNIA AKTUALIZACJA
17.01.2019
KONTAKT: percepcja44@poczta.onet.pl
NOWOŚCI
HISTORIA STRONY
ATAK NA LUDZKOŚĆ
TOTALIZM - filozofia zrozumienia
TOTALIZM - wykłady
Transmiter - Paleta Barw
TOTALIZM
zakazana
filozofia
NIBIRU
NIBIRU 2011
SERCE
ENERGETYCZNE
PUNKT
KULMINACJI
trochę piękna
danmala
motyl podlaski
kieron williamson

Transmiter Energii - Paleta Barw

ANHEM - percepcja44@poczta.onet.pl

Do dziś nie wiem dlaczego dotarła do mnie i zakorzeniła się bardzo głęboko w polu moich doświadczeń. Wiem natomiast że jest magiczna, praktyczna i skuteczna. Tutaj przedstawiam trochę teorii, która przybliży Paletę Barw.


1. Transmiter Energii - Paleta Barw - podstawowe informacje.


Ziemia, człowiek i każda istota żywa posiada "ciało świetliste" - statek mentalno-emocjonalny.
Zrównoważone wibracyjnie pola żywych istot emanują kolorem białym. Poświata innego koloru pokazuje program w polu doświadczeń określonej wibracji i prawa kosmicznego.
Pola tworzące "ciało świetliste" wirują z dużą prędkością. Gdybyśmy zatrzymali je i zrzutowali ich strukturę na płaszczyznę to otrzymamy poniższy obraz (podstawowy opis poszczególnych barw po "kliknięciu" na numer porządkowy).
Paleta Barw rezonuje z całym Uniwersum. Poszczególnym barwom odpowiadają częstotliwości rezonujące z naszym ciałem (oznaczone "+") i przeciw-ciałem (oznaczone "-"). Dla całości będzie to odpowiadało rezonansom ze światem ("+") i przeciw-światem ("-").
Każdej barwie odpowiada też godzina, która została na powyższym rysunku zaznaczona jako liczba porządkowa. Do każdej barwy przypisany jest też miesiąc a ponadto 7 barwom "+" odpowiadają poszczególne dni tygodnia jak na rysunkach powyżej.
Podział na barwy "+" i "-" jest wskazaniem strony rzeczywistości z którą barwy rezonują bezpośrednio. Należy jednak pamiętać, że jeśli dana barwa działa na nasze ciało to zmiana, która zachodzi w ciele przekłada się na zmianę w naszym przeciw-ciele. Na przykład jeśli wizualizujemy sobie barwę jasno zieloną to działa ona na nasze ciało fizyczne rozluźniając je. Rozluźnione ciało fizyczne powoduje na przykład uspokojenie pola mentalnego i emocjonalnego, które są elementami przeciw-ciała. Tak też będzie działała barwa jasno zielona, na którą patrzymy spoglądając na zieleń traw, drzew czy też na ściany w domu pomalowane tym kolorem.

Powrót


2. Paleta Barw - Ankh - konstrukcja kobiety, mężczyzny i Ziemi.


Patrząc na paletę możemy odnaleźć wzorzec konstrukcji kobiety i mężczyzny. Stosujemy do tego uniwersalny klucz według którego skonstruowano istotę ludzką. Symbolem przedstawiającym ten klucz jest ankh (anhem) - egipski klucz życia.
Po przyłożeniu tego klucza do palety barw widzimy zasadnicze różnice w specjalizacji istoty ludzkiej rodzącej się jako kobieta lub mężczyzna. Widoczna odmienność wibracyjna pozwala nam lepiej zrozumieć oba odmienne systemy istot ludzkich.
Jak widać z powyższych schematów u mężczyzny dominują barwy świata (3 "+" i 1 "-") a u kobiety dominują kolory przeciw-świata (3 "-" i 1 "+"). Wynika z tego że kobieta i mężczyzna to dwa odmienne systemy pochodzące z różnych rzeczywistości wibracyjnych.
Mężczyzna jest specjalistą w materii i jej reprezentantem na planecie a kobieta jest specjalistką w przeciw-materii i ją na Ziemi reprezentuje.
Należy pamiętać o tym, że każdy z nas ma w sobie rezonatory całej palety barw, ale jako kobieta czy mężczyzna specjalizuje się w czterech spośród dwunastu programów istnienia. Cztery pozostałe barwy nie przypisane do kobiety czy mężczyzny reprezentują planetę, która umożliwia przejawienie się istot ludzkich na niej.
Czy człowiek może tak poszerzyć swoją świadomość aby nie być już przypisanym do systemu kobieta lub mężczyzna?

Ziemia jest w swej konstrukcji oparta o dominację barw świata (3 "+" i 1 "-") podobnie jak mężczyzna. Porównując to z opisem tworzenia z biblii można stwierdzić, że mężczyzna powstał w podobny sposób jak planeta a do konstrukcji kobiety potrzebny był tylko niewielki element ziemski (żebro?) ponieważ w głównej mierze jej konstrukcja została oparta o przeciw-świat (3 "-" i 1 "+").

Powrót


3. Paleta Barw - TAROT.


Na Palecie Barw - Transmiterze Energii możemy rozłożyć karty Tarota. Odkryjmy tu jedną z płaszczyzn (pól oddziaływań) wzajemnych powiązań pomiędzy Paletą Barw (Transmiterem Energii) a Tarotem.
Wszystko, co znajduje się w przestrzeni (rzeczywistości obserwatora) jest wielopłaszczyznowe. Zarówno Transmiter jak również TAROT. Oto jedna z płaszczyzn interpretacji Tarota w powiązaniu z Paletą Barw:
 1. 0 - WĘDROWIEC - Energia (duch) - SZAFIROWY
 2. I - MAG - Intencja (pomysł) - JASNO ZIELONY
 3. II - PAPIEŻYCA - Wiedza (dualizm , symetryczność) - CZARNY
 4. III - WŁADCZYNI - Doświadczenie - FIOLETOWY
 5. IV - WŁADCA - Realizacja - CIEMNO ZIELONY
 6. V - KAPŁAN - Idea (abstrakcja) - CZERWONY
 7. VI - KOCHANKOWIE - Witalność (emocje) - KARMINOWY
 8. VII - RYDWAN - Czas (program) - NIEBIESKI
 9. VIII - SPRAWIEDLIWOŚĆ - Przestrzeń zewnętrzna - BRĄZOWY
 10. IX - EREMITA - Przestrzeń wewnętrzna - SZAFIROWY
 11. X - KOŁO FORTUNY - Cykl (od ... do ... tu i teraz) - ZŁOTOŻÓŁTY
 12. XI - MOC - Subtelność (siła) - POMARAŃCZOWY
 13. XII - WISIELEC - Roztropność (pomiędzy) - CYTRYNOWY
 14. XIII - ŚMIERĆ - Transformacja (przejście) - NIEBIESKI
 15. XIV - UMIARKOWANIE - Różnie ale równoważnie - KARMINOWY
 16. XV - DEMON - Materia (silnie skondensowana energia) - CZERWONY
 17. XVI - WIEŻA - Rozbicie (orgazm, energia) - CIEMNO ZIELONY
 18. XVII - GWIAZDA - Nadświadomość (inteligencja kosmiczna) - FIOLETOWY
 19. XVIII - KSIĘŻYC - Podświadomość - CZARNY
 20. XIX - SŁOŃCE - Świadomość - JASNO ZIELONY
 21. XX - SĄD OSTATECZNY - Rozliczenie (odrodzenie) - CYTRYNOWY
 22. XXI – ŚWIAT - Otwarcie do przejścia w inna rzeczywistość (portal) - POMARAŃCZOWY
 23. XXII - WĘDROWIEC - Człowiek 4-tej gęstości - ZŁOTOŻÓŁTY
Opisane powyżej relacje pomiędzy Paletą Barw a Tarotem zostały poniżej przedstawione w formie graficznej.
Jak z powyższego wynika poczynając od koloru jasnej zieleni ruch po palecie w prawo - zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Następne karty rozkładamy zaczynając od koloru błękitnego w lewo - przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Aby zrozumieć dlaczego tak właśnie należy postąpić należy od karty wypisać znaczenia wyżej wymienionej płaszczyzny interpretacji, połączyć z ideą Transmitera i obudzić wewnętrzną inspirację.
Zwróćmy też uwagę na kolor brązowy - Prawa i Zasady są jednoznaczne, bezosobowe i uniwersalne, zawierają jedną kartę - VIII - Sprawiedliwość.
TARO...T... jest drogą. Ilość płaszczyzn jest nieokreślona. Postrzeganie wielopłaszczyznowe, jedno, dwu, trzy,cztero, ...., n jest rozwinięciem naszej percepcji. Zmiana percepcji transformuje świadomość. Droga, droga, droga w nieskończoność mój WĘDROWCU.

c.d.n.....O zastosowaniu Transmitera Energii - Palety Barw napiszemy więcej - wkrótce.

Powrót