.
OSTATNIA AKTUALIZACJA
17.01.2019
KONTAKT: percepcja44@poczta.onet.pl
NOWOŚCI
HISTORIA STRONY
ATAK NA LUDZKOŚĆ
TOTALIZM - filozofia zrozumienia
TOTALIZM - wykłady
Transmiter - Paleta Barw
TOTALIZM
zakazana
filozofia
NIBIRU
NIBIRU 2011
SERCE
ENERGETYCZNE
PUNKT
KULMINACJI
trochę piękna
danmala
motyl podlaski
kieron williamson

TELEGRAM 6
"O K U P A C J A - możemy ją przerwać" ANHEM - percepcja44@poczta.onet.pl

PAMIĘTAJ: NAJGROŹNIEJSZĄ BRONIĄ NASZYCH WROGÓW JEST ICH INTELIGENCJA


Świat - otaczająca rzeczywistość, nie jest taka jak myśleliśmy że jest. Odkrywanie coraz to większej ilości układów, spisków, manipulacji, fałszerstw stwarza dość przerażający obraz, szczególnie kiedy zgrupujemy obok siebie w linii ciągłości wizje spekulacyjno-manipulacyjne. Świat na szczęście posiada różne strumienie życia a nasza uwaga i umysł może podążać w różne strony nieograniczonej różnorodności.

Jaki jest sens istnienia programu zwanego życiem ?

Wszystko we Wszechświecie jest wielopłaszczyznowe. Osiągając pewien próg komplikacji, złożoności - życie przejawia samoświadomość /pole refleksji/. Wychodząc poza punkt refleksyjności poprzez pracę po stronie świata za sprawą INTELEKTU będącego po stronie ducha, stajemy się "producentami" energii moralnej, głównej siły napędowej życia. Jesteśmy głównym strumieniem pozwalającym ewoluować Stwórcy i za naszym pośrednictwem powodować ekspansję JAM JEST. Znaleźliśmy się we Wszechświecie, który poprzez swoją polaryzację doświadcza również prawa wyboru. Istnieją więc cywilizacje totalistyczne niosące światło ewolucji, ekspansji estetycznej oraz cywilizacje pasożytnicze okradające nas z efektów naszej pracy /energii/ aby żyć wygodnie kosztem innych.

Nasza Ziemia jest pod okupacją tych pasożytniczych sił. Nałożono na nas system pozwalający odsysać wyprodukowaną energię moralną. Po stronie świata - 3D sferyczny system złożoności charakteryzuje się kompilacją różnych cykli, od bardzo małych do przeogromnych. Obecnie zbliżamy się do zbiegnięcia się niektórych cykli /pętli czasowych/ w związku z czym otwiera się okno ewolucji pozwalające na dokonanie skoku w 4-gęstość. Oczywiście okupujący Ziemię wiedzą o zasadach funkcjonowania Wszechświata więcej niż my i również szykują się do punktu KULMINACJI. Nie dajmy się zwieźć spiskom iluminatów, masonów itp. Przy zwiększającym się strumieniu świadomości nasza uwaga kierowana jest w kierunku walki np. z terroryzmem, zboczeniami, spiskami, przemocy na ulicy i w szkole. Charakterystyczne dla systemów pasożytniczych jest to, że człowiek ma zawsze wystąpić przeciwko człowiekowi. Konstrukcja pasożytnicza musi łamać u ludzi fasady intelektu ponieważ to powoduje spadek potencjalnych możliwości energetycznych. To dlatego w tym systemie nałożonym na Ziemię są tajemnice, spiski, hierarchia a przede wszystkim kłamstwo. Wzrasta na planecie współczynnik zakłamania popychając nas w kierunku akceptacji filozofii pasożytniczej i jej wyznawania - kapitalizmu, socjalizmu, demokracji oraz innych form PATOKRACJI.

Uruchomiono wszystkie siły. Debunkerzy bezpardonowo przy pomocy tajnych sił atakują odkrywających prawdę. Ignoranci tworzą wspólnoty religijno-filozoficzne modyfikując współczesne oblicze systemu. Ufolodzy dalej hipnotyzowani są poprzez światła na niebie i kręgi na ziemi oraz są "coraz bliżej" udowodnienia że UFO istnieje. Kolaboranci odkrywają coraz nowe układy i spiski ludzi kierując tam naszą uwagę, wskazując na nie jako na źródło naszych problemów i nieszczęścia.

Zastraszani doświadczani milczą. Usiłują usunąć ze swojego pola niewygodną i okrutną rzeczywistość.

Zbliżający się punkt KULMINACJI daje możliwość zmiany percepcji poprzez rozszerzający się strumień świadomości. Nie bądźmy "opornikami". Pozwólmy sobie odzyskać siebie i nareszcie podążyć drogą ewolucji. Nie dajmy się zatrzymać i uwstecznić . Totalizm jest jedną z ciekawszych propozycji dotarcia do swojej naturalnej JAŹNI, do ewoluowania w kierunku powrotu do swojej Suwerennej Całości.

autor: Di.

Poprzednie telegramy:
  1. Telegram 1: OKUPACJA ZIEMI FAKTEM
  2. Telegram 2: WPROWADZANIE SYSTEMU PASOŻYTNICZEGO NA ZIEMI FAKTEM
  3. Telegram 3: ZNIEWALANIE LUDZKOŚCI TRWA
  4. Telegram 4: ZBLIŻA SIĘ PUNKT KULMINACJI
  5. Telegram 5: A T A K na ludzkość