.
OSTATNIA AKTUALIZACJA
17.01.2019
KONTAKT: percepcja44@poczta.onet.pl
NOWOŚCI
HISTORIA STRONY
ATAK NA LUDZKOŚĆ
TOTALIZM - filozofia zrozumienia
TOTALIZM - wykłady
Transmiter - Paleta Barw
TOTALIZM
zakazana
filozofia
NIBIRU
NIBIRU 2011
SERCE
ENERGETYCZNE
PUNKT
KULMINACJI
trochę piękna
danmala
motyl podlaski
kieron williamson

percepcja 44 - zamiast wstępu ANHEM - percepcja44@poczta.onet.pl

"Nieustannie wydawani jesteśmy na pokusę widzenia i słyszenia tego, co pragniemy zobaczyć i usłyszeć"
Aleister Crowley "Teoria i praktyka jogi"

Dokonania współczesne komplikują odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące sensu, bytu CZŁOWIEKA.
Z drugiej strony większej wyrazistości i głębi nabierają starożytne prawa ezoteryczne. Nauka (lecz nie ta na wskroś egzoteryczna) coraz częściej weryfikuje systemy wierzeń, stabilizuje poglądy. Mamy coraz większą możliwość czytania siebie. Coraz więcej jest punktów odniesienia do większego rezonansu pola refleksji. Nieśmiało zaczyna wibrować "aura pewności", iż jednym z naszych podstawowych celów jest eksploracja Wszechświatów.
Innym równie ważnym celem jest współtworzenie "...zestrzelić myśli w jedno ognisko i w jedno ognisko duchy..."
Im więcej płaszczyzn, celów, złożoności i spójności odkryjemy, tym bliżej jesteśmy rozwiązania tajemnicy.

Zapraszamy do wspólnej podróży.


Recenzja książki - "Dwunaste wtajemniczenie".


21 - 07 - 2012
Wydana ostatnio w Polsce książka "Dwunaste Wtajemniczenie" J. Redfielda jest kontynuacją jego poprzednich powieści: "Niebiańskiej przepowiedni", "Dziesiątego wtajemniczenia" i "Tajemnicy Shambali"....


Totalizm - prawa moralne - rozmowy na temat totalizmu.


12 - 07 - 2012
W kolejnej rozmowie omawiamy prawa moralne, które są przykładem mechaniki ducha, opisują działanie pola moralnego, podobnie jak prawa fizyki opisują działanie pól materii. Sztandarowym prawem totalizmu jest prawo bumerangu opisujące reakcje otoczenia na nasze działania, jest to prawo mówiące o zwrocie uczuciowym lub emocjonalnym....
Wszystkie nagrania są umieszczane w serwisie YOUTUBE na kanale percepcja44.

5.1 TOTALIZM - prawa moralne cz.1/2.

5.2 TOTALIZM - prawa moralne cz.2/2.

Gorąco zapraszamy.


Totalizm - emocje i uczucia - rozmowy na temat totalizmu.


24 - 06 - 2012
W kolejnej rozmowie omawiamy emocje i uczucia, opisujemy ich funkcjonowanie w oparciu o koncept dipolarnej grawitacji. Wyjaśniamy pojęcie antyemocji oraz różnice pomiędzy spolaryzowanymi (pozytywnie lub negatywnie) emocjami a uczuciami (emocjami niespolaryzowanymi, emocjami wyższymi). Wskazujemy też jak w sobie transformować emocje w uczucia.
Wszystkie nagrania są umieszczane w serwisie YOUTUBE na kanale percepcja44.

4.1 TOTALIZM - emocje i uczucia cz.1/3.

4.2 TOTALIZM - emocje i uczucia cz.2/3.

4.3 TOTALIZM - emocje i uczucia cz.3/3.

Gorąco zapraszamy.


Totalizm - budowa Wszechświata i człowieka - rozmowy na temat totalizmu.


09 - 06 - 2012
W kolejnym wykładzie omawiamy budowę Wszechświata i człowieka w oparciu o koncept dipolarnej grawitacji. Wszechświat jako złożenie świata, przeciwświata i pola wirtualnego będących elementami pola moralnego, oraz człowiek, który ma do swej dyspozycji nie tylko ciało fizyczne ale też przeciwciało - INTELEKT/ducha oraz element pola wirtualnego, tzw. DUSZĘ/programator.
Wszystkie nagrania są umieszczane w serwisie YOUTUBE na kanale percepcja44.

3.1 Totalizm - budowa Wszechświata i człowieka cz.1/2.

3.2 Totalizm -budowa Wszechświata i człowieka cz.2/2.

Gorąco zapraszamy.


Totalizm - energia moralna - rozmowy na temat totalizmu.


25 - 05 - 2012
W kolejnym wykładzie omawiamy temat energii moralnej. Jest to jedno z kluczowych pojęć wynikających z teorii dipolarnej grawitacji. Poziom energii moralnej dla intelektu indywidualnego czy zbiorowego decyduje o możliwościach realizacji podjętych przez ten intelekt decyzji (określa poziom szczęścia), od poziomu energii moralnej zależy też poziom naszej świadomości...
Wszystkie nagrania będą umieszczane w serwisie YOUTUBE na kanale percepcja44.

2.1 Totalizm - energia moralna cz.1/2.

2.2 Totalizm - energia moralna cz.2/2.

Gorąco zapraszamy.


Rozmowy na temat totalizmu.


12 - 05 - 2012
Zaczynamy cykl wykładów, w których omówimy filozofię totalizmu. Na początek krótki wstęp. Wszystkie nagrania będą umieszczane w serwisie YOUTUBE na kanale percepcja44.
To pierwsze nasze doświadczenia z kamerą więc nagrania są amatorskie, ale przede wszystkim zależy nam na przekazaniu treści wysokiej jakości a obraz będzie lepiej dopracowany w miarę zdobywania kolejnych doświadczeń na tym polu.

1.1 Totalizm - wstęp cz.1/2.

1.2 Totalizm - wstęp cz.2/2.

Gorąco zapraszamy.


Dlaczego potrzebna jest okupantom energia moralna?


12 - 08 - 2011
Czy przy swojej technologii nie mogliby pozyskiwać dowolnych ilości energii z różnych źródeł zewnętrznych takich jak planety czy gwiazdy lub bezpośrednio z otoczenia z przestrzeni, która zawiera bardzo dużą ilość energii (zwaną w fizyce energią punktu zerowego)?
Co jest takiego w energii moralnej, że tak bardzo jej potrzebują, tak bardzo jej pragną, że posuwają się przy tym do zabierania jej innym istotom takim jak np. ludzie? ...


Młodość


12 - 08 - 2011
- czym jest?
próba odpowiedzi w formie ekspresji poetyckiej.


"MIĘDZY CHAOSEM A ŚWIADOMOŚCIĄ - HIPERFIZYKA"


12 - 08 - 2011
Recenzja książki, w której autorzy opisują z nowego punktu widzenia otaczającą nas rzeczywistość oraz funkcjonowanie nas samych. Jeśli chcesz poczuć ból myślenia nowymi ścieżkami to koniecznie przeczytaj tę książkę....


INTELEKT, CZAKRAMY, UCZUCIA/EMOCJE, KARMA, SUMIENIE, UMYSŁ, itp.


28 - 06 - 2011
- pojęcia opisane w ujęciu totaliztycznym.
INTELEKT - jest to przeciw-ciało z wszystkimi jego organami takimi jak umysł, sumienie, miłosierdzie i inne. Intelekt, zamiennie nazywamy też ciałem energetycznym (religijnym odpowiednikiem jest duch) ponieważ to w intelekcie gromadzimy tak zwaną energię moralną ...