.
OSTATNIA AKTUALIZACJA
17.01.2019
KONTAKT: percepcja44@poczta.onet.pl
NOWOŚCI
HISTORIA STRONY
ATAK NA LUDZKOŚĆ
TOTALIZM - filozofia zrozumienia
TOTALIZM - wykłady
Transmiter - Paleta Barw
TOTALIZM
zakazana
filozofia
NIBIRU
NIBIRU 2011
SERCE
ENERGETYCZNE
PUNKT
KULMINACJI
trochę piękna
danmala
motyl podlaski
kieron williamson

Statek informacji ANHEM - percepcja44@poczta.onet.pl

ŚWIĄTYNIAMI dla "Bogów" są pola energetyczne będące sferami przekonań mające moc oddziaływania na ludzkość. Pola przekonań zwane egregorami tworzą rzeczywistość tu i teraz manipulując życiem na ZIEMI.

Wielcy MAGOWIE nie są ukryci w tajnych okultystycznych stowarzyszeniach, to przywódcy wielkich banków, korporacji, administratorzy państw, wszyscy ci, którzy kierują naszym strachem. Wzbudzają nasz lęk przed możliwością utraty pracy, pieniędzy, życia itp. W środkach masowego przekazu pojawiają się impulsy wprowadzające nowe płaszczyzny rzeczywistości, nowe jakości starych egregorów. Następuje umiejscowienie przyczyny za skutkiem dzięki wprowadzaniu scenariuszy wyprzedzających.

Będziemy usiłowali śledzić jak rozwijają się poszczególne impulsy. Co uruchamiają a co usiłują wytłumić, jakie efekty wywołują w nas, jakie energie aktywizują. Jesteśmy jednością wraz z wszystkimi jakościami, które reprezentujemy. Nasze wnętrze ustala doświadczenia zewnętrzne. Nie zapominajmy o tym.

Można informacje przedstawiane na tej stronie traktować jako intelektualną zabawę umysłu. Można również zaktywizować postrzeganie energetyczne zmieniając tym samym percepcję i odkryć wiele płaszczyzn rzeczywistości, z których składa się nasze życie. Oprócz informacji dotyczących materialnej strony rzeczywistości przedstawimy bieżące uwarunkowanie energetyczne, które stwarza bardzo interesującą płaszczyznę dla przeobrażeń wokół nas.

Zapraszamy do wspólnej podróży.


  1. Zestawienie 12 (02.03.2009): Czy zbliża się eksterminacja ludzkości?
  2. Zestawienie 11: Czy będziemy suwerenną cywilizacją informacji?
  3. Zestawienie 10: Czy musimy brać udział w wyścigu do zagłady?
  4. Zestawienie 9: Czy gatunek ludzki nadal jest potrzebny?


Zestawienie 12 (02.03.2009): Czy zbliża się eksterminacja ludzkości?

onet.pl/agencja PAP/22.02.2009

G20 stworzy nowy "globalny porządek" świata

"Opowiedzieli się także za ustanowieniem "mechanizmu sankcji" wobec państw, które nie dostosują się do międzynarodowych reguł."

youtube/2009:

Chcesz żyć? NIE JEDZ!

Trumny, krematoria i ponure wizje (trumny FEMA dla narodu amerykańskiego)

Kulisy finansowego 9/11 (PL)
(ang)

- patrz też telegram 5: "A T A K na ludzkość"

KOMENTARZ:

Od czasu 09/11/2001 roku, kiedy to zaczęła się tzw. "wojna z terroryzmem" trwa ograniczanie wolności człowieka. Od 09/2008 roku, gdy zaczął się tzw "kryzys ekonomiczny" trwa zwiększanie presji na ludzi poprzez ciągłe utrzymanie ich w stanie lęku czy strachu.
CO DALEJ?
Jaki może być następny krok "panów" Ziemi? ... może wywołanie kolejnej wojny a może epidemii. Dla wielu to może wydać się szokujące, ale za niewinnie brzmiącym słowem depopulacja kryje się eksterminacja ludzkości.

JESZCZE MAMY WYBÓR.

Wystarczy, że skorzystamy z wiedzy, którą oferuje np. filozofia TOTALIZMu, uruchomimy swoje ciało świetliste MERKABA oraz CNOTY SERCA.
Powrót


Zestawienie 11: Czy będziemy suwerenną cywilizacją informacji?

Nieznany Świat 4/2005

"Fenomen zbiorowej świadomości"

"... Poprzez powiązanie świadomości grupa może osiągnąć więcej niż przez zsumowanie poczynań jednostek. ... dysponujemy twórczymi siłami, dopóki indywidualizacja nie stwarza przeszkód w połączeniu się w SIEĆ INTELIGENCJI.

"Dogonić Szypowa"

"... pierwotne pole wirowania - złożone z elementarnych wirów czasoprzestrzennych ... nie przenosi energii lecz informację. ... zarówno pola jak i myśli mogą na siebie wzajemnie oddziaływać."

Polityka 11/2005 19.03

"Bajty w boju"

"... Dysponujący aktualną i pełną informacją żołnierze, cały czas połączeni komputerową siecią obejmującą zarówno pojedynczego szeregowca jak i prezydenta, ... mogą swe działania synchronizować i samoorganizować się.

"Polska rozmowa internetowa"

"... fora internetowe ... przekształciły się w potężne narzędzie komunikacji społecznej. ... W sieci rodzą się incjatywy i przenoszą do realu. ... Dzięki wymianie doświadczeń i informacji zmniejszyła się rola autorytetów i specjalistów, których zaczyna wypierać "internetowa mądrość zbiorowa".

Niezbędnik inteligenta - dodatek do Polityka 11/2005 19.03

"Rewolucja u bram" Żiżek Slavoj

"... Nasze prawo jest tak sformułowane, że dobrego wyboru nie mamy. ... rewolucja musi się dokonać w symbolicznej przestrzeni wirtualnej. Kto przejmie kontrolę nad wirtualną przestrzenią, nie będzie musiał zdobywać pałaców, koszar ani nawet mandatów w parlamencie.
Wystarczy WYGRAĆ WALKĘ O WYOBRAŹNIĘ ludzi i ZDOBYĆ ich UMYSŁY ... NASZ ŁAD NIE JEST WIECZNY. TRZEBA WYMYŚLIĆ NOWY.

KOMENTARZ

"bóg" zamknięty w sieci!!! Autorytet wszystkiego i wszystkich. Pobudza, inspiruje, wzbogaca..., ale zaczyna decydować, wyrokować, rządzić, modelować a co najważniejsze, chce zawładnąć naszym umysłem, którego nie zdołaliśmy globalnie uruchomić.
Nasze wyzwolenie ma być pozorne - z umysłu obcych, w umysł wirtualny kierowany przez cywilizacje spoza planety Ziemia. A wszystko to poprzez ludzkich kolaborantów.
Proces jest prowadzony bardzo precyzyjnie i jest związany z planem dostrojenia planety Ziemia do programu filozofii "szatańskich systemów pasożytniczych".
- patrz też na telegram - 3 -
Powrót


Zestawienie 10: Czy musimy brać udział w wyścigu do zagłady?

Na podstawie książki "Ty dokonasz przemiany świata" autorstwa Ghala.


WYŚCIG SZCZURÓW, czyli rywalizacja jako narzędzie manipulacji.

Dokonywanie wyborów pod naciskiem bazującym na naszych lękach, rodzi ... niskie poczucie wartości... Kompleks niższości ... prowadzi do silnie konformistycznej postawy, która z wolnego człowieka potrafi uczynić podporządkowanego pracownika a następnie stworzyć z niego bestię gotową przyjąć każde polecenie od swoich mocodawców.

Podstawa zwalczania innych i konkurowanie za wszelką cenę nie jest częścią człowieka. Musi ona być w stały sposób podsycana a wcześniej wykształcona.

NEXUS - nr 1/2005 "Niewyjaśnione tajemnice naszego satelity"


...W swojej książce - Penetracja - Ingo Swan pisze, że rządowy agent, z którym miał kontakty, oświadczył mu, iż Księżyc jest w stanie wywierać wpływ na umysły Ziemian.

G.I.Gurdiejieff - wybitny mistyk i myśliciel XX wieku - twierdził ... Księżyc jest szefem... wszystkiego, co zachodzi w organicznym życiu na Ziemi. Wszystkie ruchy, działania i ludzkie manifestacje... zależą od Księżyca i są przezeń kontrolowane. ... Musimy zdać sobie sprawę, że uśpienie, w którym znajduje się Człowiek nie jest snem normalnym a hipnotycznym... a ludzkość kiedy przestanie ewoluować, stanie się bezużyteczna z punktu widzenia celów do których została stworzona i w konsekwencji może zostać zniszczona.

Carlos Castaneda był przekonany, że w ewolucję człowieka wtrąciły się siły kosmiczne. Pisał... mamy drapieżcę, który przybył z głębin Kosmosu i przejął władzę nad naszym życiem... ponieważ jesteśmy jego pożywieniem... Dali nam swój rozum... To poprzez ten rozum, który jest ich rozumem, drapieżcy wprowadzają do życia ludzkich istot wszystko to, co jest im wygodne.

Założyciel Instytutu Monroe'a - Robert Monroe - pionier badań projekcji astralnej zbudował urządzenia, które były wykorzystywane przez sektor wojskowy Stanów Zjednoczonych w ramach prób zdalnego postrzegania. W swojej książce - Dalekie podróże - pisze: "Ziemia w dalekiej przeszłości została najechana przez gatunek promujący konflikty na Ziemi, aby zwiększyć ilość negatywnej energii wydzielanej przez ludzi, która służy mu do podtrzymania jego egzystencji. ...ewolucja człowieka, znalazła się mimo osiągnięć technicznych w zastoju.

KOMENTARZ


Czas dostrajania naszej cywilizacji do ideologii pasożytnictwa, która jest reprezentowana przez obcych okupujących Ziemię, jest obecnie widoczny na naszej planecie w sposób dramatyczny. Kłamstwo szaleje po całym globie, troski dnia codziennego i choroby uzależniające nas od leków odcinają nas od spoglądania w głąb siebie (poznawania siebie).
Przestrajamy się w biotronów odciętych od źródła a działających tylko na impuls zewnętrzny.

A tyle jest ostrzeżeń.

A tyle jest widocznych przykładów.

Zestrzelmy w końcu myśl w jedno ognisko i w jedno ognisko duchy. Już czas. Twój czas.
PowrótZestawienie 9: Czy gatunek ludzki nadal jest potrzebny?

Polityka - nr 51/2003


Wizja Billa Joya - guru informatycznego, przedstawiona w eseju "Dlaczego przyszłość nas nie potrzebuje":

.........Postęp w informatyce, biotechnologii i nanotechnologii spowoduje, że najdalej za 25-50 lat powstaną systemy techniczne obdarzone inteligencją przewyższającą zdolności najgenialniejszych ludzi. To te systemy stwierdzą, że człowiek nie jest im do życia potrzebny (chyba że, jedynie jako źródło odnawialnej energii).

Fukuyama ostrzega - Eugenika, skompromitowana przez hitlerowców nie odeszła w niepamięć. Przekonania co do możliwości i słuszności poprawiania gatunku ludzkiego nie wyrzekli się najwięksi luminarze nauki ........do realizacji swoich pomysłów zyskali potężne narzędzie w postaci antropotechnologii: możliwości bezpośredniej ingerencji w substancję, będącą materialną podstawą tożsamości jednostki, czyli w nośnik informacji genetycznej.

Jedna dziesiąta część (10%) Amerykanów zażywa Prozak, lek antydepresyjny (jest to chemiczna manipulacja mózgiem).
15 milionów Amerykanów cierpi na nadpobudliwość, lek - Ritalin (chemiczna manipulacja mózgiem).
Trwa presja ekonomiczna koncernów farmaceutycznych. Do presji tej włączają się nauczyciele, pracownicy socjalni, lekarze.

Filozof Michel Foucault wprowadził pojęcie BIOPOLITYKI. Stwierdził że, .......na etapie późnej nowoczesności władza realizowana jest m.in. przez bezpośrednią kontrolę podmiotu - obywatela i wkracza do wyjętych wcześniej spod jej kompetencji sfer biologicznej reprodukcji i zdrowia (eugenika, kontrola rozrodczości, przymusowe szczepienia). Biopolityka w epoce manipulacji genetycznych oznacza potencjalną możliwość bezpośredniego wpływu na obywatela poprzez celowe zaprogramowanie.

Chris Hables Gray - amerykański specjalista w dziedzinie cyber-kultury w książce - "Cyborgeniczny obywatel" - proponuje: ........Pogódźmy się z tym, że koniec GATUNKU LUDZKIEGO nieuchronnie nadchodzi, a wraz z nim rozpocznie się era cyborgów - LUDZI MASZYN

Wiedza i życie - nr 10/2003


Każda emocja, wrażenie czy myśl znajdują swoje odzwierciedlenie w zmianie aktywności mózgu.
Odwracając sytuację można z zewnątrz, wzmacniając lub osłabiając pobudzenie komórek nerwowych, wpływać na przeżywane np. emocje.
Poczyniono pierwsze eksperymenty, w których "...naukowcy na krótką chwilę blokowali w mózgach uczestników eksperymentu obszar odpowiedzialny m.in. za umiejętność konfabulacji. Efekt? Badani ...... zapominali jak się kłamie."

"Sterując własnymi falami mózgowymi można ..... kontrolować proste czynności komputera." (i odwrotnie)

"Marzeniem cybernetyka, prof. Kevin'a Warwick'a jest by na 60-te urodziny lekarze wszczepili mu mikroprocesor, który miałby częściowo przejąć kontrolę nad jego pamięcią i funkcjami cielesnymi."

KOMENTARZ


Patrz telegram: "OKUPACJA ZIEMI FAKTEM"
Powrót


Zestawienia od 8-go do 1-go przeniesione do archiwum