.
OSTATNIA AKTUALIZACJA
17.01.2019
KONTAKT: percepcja44@poczta.onet.pl
NOWOŚCI
HISTORIA STRONY
ATAK NA LUDZKOŚĆ
TOTALIZM - filozofia zrozumienia
TOTALIZM - wykłady
Transmiter - Paleta Barw
TOTALIZM
zakazana
filozofia
NIBIRU
NIBIRU 2011
SERCE
ENERGETYCZNE
PUNKT
KULMINACJI
trochę piękna
danmala
motyl podlaski
kieron williamson

percepcja 44 - zamiast wstępu ANHEM - percepcja44@poczta.onet.pl

"Nieustannie wydawani jesteśmy na pokusę widzenia i słyszenia tego, co pragniemy zobaczyć i usłyszeć"
Aleister Crowley "Teoria i praktyka jogi"

Dokonania współczesne komplikują odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące sensu, bytu CZŁOWIEKA.
Z drugiej strony większej wyrazistości i głębi nabierają starożytne prawa ezoteryczne. Nauka (lecz nie ta na wskroś egzoteryczna) coraz częściej weryfikuje systemy wierzeń, stabilizuje poglądy. Mamy coraz większą możliwość czytania siebie. Coraz więcej jest punktów odniesienia do większego rezonansu pola refleksji. Nieśmiało zaczyna wibrować "aura pewności", iż jednym z naszych podstawowych celów jest eksploracja Wszechświatów.
Innym równie ważnym celem jest współtworzenie "...zestrzelić myśli w jedno ognisko i w jedno ognisko duchy..."
Im więcej płaszczyzn, celów, złożoności i spójności odkryjemy, tym bliżej jesteśmy rozwiązania tajemnicy.

Zapraszamy do wspólnej podróży.


Totalizm - pasożytnictwo jako antytotalizm - cd - rozmowy na temat totalizmu.


17 - 09 - 2012
W drugiej części wykładu antyTOTALIZM - pasożytnictwo, omawiamy metody stosowane przez pasożytów prowadzące do eksploatacji ludzi oraz to w jaki sposób możemy bronić się przed pasożytami energetycznymi...
Wszystkie nagrania są umieszczane w serwisie YOUTUBE na kanale percepcja44.

9. TOTALIZM - pasożytnictwo jako antytotalizm - cd.

Gorąco zapraszamy.


KOMENTARZ wydarzeń przez pryzmat TOTALIZMU, pod kątem energetycznym.


17 - 09 - 2012
W kolejnej rozmowie (przeprowadzonej dnia 13.09.2012) omawiamy przykładowe zastosowanie mechaniki ducha, komentując od strony energetycznej, przez pryzmat mechaniki ducha - totalizmu, dwa wydarzenia z 3 września 2012 roku z udziałem premiera i prezydenta naszego kraju....
Wszystkie nagrania są umieszczane w serwisie YOUTUBE na kanale percepcja44.

3 KOMENTARZ wydarzeń przez pryzmat TOTALIZMU, pod kątem energetycznym.

Gorąco zapraszamy.


Totalizm - pasożytnictwo jako antytotalizm - rozmowy na temat totalizmu.


02 - 09 - 2012
W kolejnej rozmowie omawiamy czym jest pasożytnictwo. Jako antytotalizm jest filozofią intelektu postępującego według zasady najmniejszego oporu intelektualnego, pasożyt nie przestrzega żadnych praw i zasad, chyba, że akurat jest to dla niego opłacalne. Pasożyci to kanibale energetyczni...
Wszystkie nagrania są umieszczane w serwisie YOUTUBE na kanale percepcja44.

8. TOTALIZM - pasożytnictwo jako antytotalizm.

Gorąco zapraszamy.


2 KOMENTARZ wydarzeń przez pryzmat TOTALIZMU, pod kątem energetycznym.


02 - 09 - 2012
W kolejnej rozmowie (przeprowadzonej dnia 27.08.2012) omawiamy przykładowe zastosowanie mechaniki ducha, komentując od strony energetycznej, przez pryzmat mechaniki ducha - totalizmu, trzy wydarzenia: wizytę Cyryla I w Polsce, wizytę Ericha von Daniken'a we Wrocławiu na POLCON'ie 2012 oraz berliński kongres ruchu odrodzenia żydowskiego w Polsce...
Wszystkie nagrania są umieszczane w serwisie YOUTUBE na kanale percepcja44.

2 KOMENTARZ wydarzeń przez pryzmat TOTALIZMU, pod kątem energetycznym.

Gorąco zapraszamy.


Totalizm - karma - rozmowy na temat totalizmu.


26 - 08 - 2012
W kolejnej rozmowie omawiamy czym jest karma z punktu widzenia dipolarnej grawitacji. Karma jako przykład działania jednego z istotnych mechanizmów wszechświata, wg teorii dipolarnej grawitacji stanowi rodzaj rejestru zapisującego informacje w naszym przeciwciele..., zrozumienie mechanizmu karmy pozwala nam na uwolnienie się od niezamierzonego cierpienia... ...
Wszystkie nagrania są umieszczane w serwisie YOUTUBE na kanale percepcja44.

7.1 TOTALIZM - karma - cz.1/3.

7.2 TOTALIZM - karma - cz.2/3.

7.3 TOTALIZM - karma - cz.3/3.

Gorąco zapraszamy.


Totalizm - prawa moralne - CD - rozmowy na temat totalizmu.


13 - 08 - 2012
W kolejnej rozmowie omawiamy następne prawa moralne, które są przykładem mechaniki ducha, opisują działanie pola moralnego, podobnie jak prawa fizyki opisują działanie pól materii. Kolejnym prawem omawianym przez nas jest PRAWO DRABINY PARTNERSKIEJ (prawo dynamicznego dobierania partnerów), mówiące o dynamicznych zmianach w naszym otoczeniu współgrających ze zmianami nas samych ...
Wszystkie nagrania są umieszczane w serwisie YOUTUBE na kanale percepcja44.

6.1 TOTALIZM - prawa moralne CD cz.1/2.

6.2 TOTALIZM - prawa moralne CD cz.2/2.

Gorąco zapraszamy.


KOMENTARZ wydarzeń przez pryzmat TOTALIZMU, pod kątem energetycznym.


03 - 08 - 2012
W kolejnej rozmowie (przeprowadzonej dnia 30.07.2012) omawiamy przykładowe zastosowanie mechaniki ducha, komentując od strony energetycznej, przez pryzmat mechaniki ducha - totalizmu, trzy wydarzenia: Euro 2012 w Polsce, Igrzyska Olimpijskie w Londynie 2012 oraz zamach w Denver.....
Wszystkie nagrania są umieszczane w serwisie YOUTUBE na kanale percepcja44.

KOMENTARZ wydarzeń przez pryzmat TOTALIZMU, pod kątem energetycznym cz.1/2.

KOMENTARZ wydarzeń przez pryzmat TOTALIZMU, pod kątem energetycznym. cz.2/2.

Gorąco zapraszamy.


Czy warto być dobrym?


21 - 07 - 2012
Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy wcześniej ustalić co to znaczy być dobrym.

Z punktu widzenia mechaniki ducha (totalizmu) podjęte przez nas działania mogą na płaszczyźnie energetycznej przynieść takie skutki jak podniesienie poziomu energii moralnej, jej obniżenie lub pozostawienie tego poziomu bez zmian (nie ma na tym poziomie relatywizmu dobra i zła).....


Inspirowane islamem.


21 - 07 - 2012
- poetycka ekspresja naszego przyjaciela.

Patrz Przyjacielu, oto jestem
Przestrzeń we mnie ...


Filozofia pasożytnicza jako filozofia antytotaliztyczna.


21 - 07 - 2012
PASOŻYTNICTWO - jako filozofia antytotaliztyczna, zaczyna się jako choroba intelektu (ducha). Łatwo zacząć żyć według filozofii pasożytniczej ponieważ nie wymaga to wysiłku, wystarczy tylko podążać drogą najmniejszego oporu intelektualnego....