.
OSTATNIA AKTUALIZACJA
17.01.2019
KONTAKT: percepcja44@poczta.onet.pl
NOWOŚCI
HISTORIA STRONY
ATAK NA LUDZKOŚĆ
TOTALIZM - filozofia zrozumienia
TOTALIZM - wykłady
Transmiter - Paleta Barw
TOTALIZM
zakazana
filozofia
NIBIRU
NIBIRU 2011
SERCE
ENERGETYCZNE
PUNKT
KULMINACJI
trochę piękna
danmala
motyl podlaski
kieron williamson

Statek energii

ANHEM - percepcja44@poczta.onet.pl

Energia jest podstawową własnością rzeczywistości a wraz z świadomością staje się tworzywem ducha, materii, czasu i przestrzeni. Przedstawiony podział jest sztuczny i zrobiony tylko w celu lepszego zrozumienia tego co nas otacza.
Z energią związane jest nieodłącznie zjawisko rezonansu. Dzięki niemu mogą następować przepływy energii w całej ducho-materio-czaso-przestrzeni, co często nazywamy oddziaływaniem. Przedstawiamy tu różne przykłady charakteru tych oddziaływań w oparciu o naszą obecną świadomość rzeczywistości oraz ogólne prawidłowości, którym podlegają energetyczne przepływy.

Energia a wibracje.


Ruch i rytm (wibracja) w jaki wprowadzamy naszą istotę (ciało, umysł, itd.) poprzez np. taniec, bieganie, pływanie, spacer, słuchanie muzyki, pracę intelektualną itp. prowadzą do zwiększania przepustowości naszej istoty w przepuszczaniu energii uniwersalnej tylko wtedy gdy rytm (wibracja) jest odpowiednio wysoka i czysta (harmonijna).
Prowadzi to do możliwości "dysponowania" większą ilością energii uniwersalnej niż moglibyśmy zmieścić w naszym zbiorniku energetycznym (monadzie).
Doświadczanie tego przepływu jest doświadczeniem mistycznym i trwa dopóki wibracja naszej istoty jest odpowiednio wysoka a zanika gdy wibracja istoty obniża się przez np. doświadczanie emocji negatywnej czy działania egoistyczne, niezgodne z zamysłem itp.
Organizm człowieka ma wbudowany mechanizm automatycznego przełączania się na bezpośrednie pobieranie energii uniwersalnej w sytuacjach skrajnych np. wyczerpania fizycznego, zagrożenia życia itp., wtedy to podłączenie do źródła pozwala nam odczuć spójność swojej istoty ze wszystkim (doświadczenie mistyczne).

Kilka kwantów energii o wysokiej wibracji może zrównoważyć działanie tysięcy kwantów energii o niskiej wibracji a ponadto niektóre procesy przemiany - transformacji mogą zachodzić tylko po oddziaływaniu energią o wysokiej wibracji.

Powrót


Energia a relacje.


Energia przepływa pomiędzy różnymi elementami całości, pomiędzy różnymi istotami w relacjach. Energia daje możliwość zmiany i jej ciągły przepływ (energia dynamiczna - fala biegnąca) zmienia wszystko co całość zawiera. Poza przepływem energia może zostać zgromadzona (energia statyczna - fala stojąca) po stronie fizycznej czy duchowej przyjmując pozornie inną formę, właściwą dla danej strony całości.
Poziom energii statycznej danej istoty pokazuje jak duża jest jej możliwość oddziaływania na całość i jak duża ilość energii może przepływać przez tę istotę w relacjach z innymi w danym czasie.

Energia przepływa od źródła przez elementy całości fizyczno-duchowej i powraca do źródła. Jest to energia w stanie podstawowym, którą można nazwać energią uniwersalną, energią miłości, to z niej budowane są wszystkie elementy całości i przez nie energia ta może przepływać.
Energia statyczna jest wibracją energii uniwersalnej, której wysokość (częstotliwość drgań) zależy od potencjału tej energii (drgania te wzbudzają falę stojącą).
Energia dynamiczna jest wibracją energii w ruchu, tworząc falę biegnącą, przemieszcza się przez całość oddziałując (w relacjach) z tymi elementami całości, które mają zbliżoną częstotliwość drgań własnych do częstotliwości fali biegnącej. Zachodzi wtedy zjawisko rezonansu, podczas którego przekazywana jest do elementów całosci energia jak i informacja.

Powrót


Energia a materia.


Materia jest stanem związanym energii. Energia w stanie wolnym występuje w postaci pola i jego kwantów oddziaływania.

Przykładowo fotony są cząstkami, których masa spoczynkowa jest równa zeru co oznacza, że są najlepiej uwolnioną energią występującą w świecie materii. Foton może zostać pochłonięty przez atom materii zostając w niej niejako uwięziony co objawia się zwiększeniem masy tego atomu.
Jednak nie każdy foton może zostać uwięziony w atomie co związane jest z niedopasowaniem energii tego fotonu (jego częstotliwości - szybkości wibracji, oscylacji pola elektromagnetycznego) do kwantowej różnicy energii poziomów energetycznych atomu czy jego jądra.
Mówiąc inaczej jeśli np. energia danego fotonu jest duża a co za tym idzie jego wibracja (częstotliwość) jest wysoka to foton taki jest ciężko związać z atomem, z materią.

Podsumowując można stwierdzić, że:
  1. a) materia jest energią o niskiej wibracji,
  2. b) energie (materie) o zbyt dużych różnicach wibracji nie oddziałują ze sobą co oznacza, że są dla siebie "niepoznawalne", dopóki nie uzgodnią swoich wibracji,
  3. c) najłatwiej jest doświadczać życia o niskich wibracjach bo wystarcza do tego niewielka ilość energii,
  4. d) zmiana poziomu naszej energii na wyższy prowadzi do poszerzania naszej percepcji - zaczynamy postrzegać "światy" subtelne o wyższych wibracjach,
  5. e) poziom naszej energii determinuje to, z kim możemy wchodzić w relację (oddziaływanie), tzn. możemy współpracować tylko z osobami o podobnym poziomie energii (poziomie wibracji).

Powrót


Blokady energii.


Na drodze przepływu energii mogą powstawać blokady, które powodują, że energia zostaje na danym poziomie nie mogąc się "przebić" na poziomy "wyżej". Najczęściej sami wytwarzamy te zapory, choć czasem zgadzamy się na ich założenie przez inną istotę.
Blokada energii jest jak tama na rzece.
Jest to rezonator niskiego poziomu, który znajdując się pomiędzy wyższymi poziomami powoduje, że energia nie może się przetransformować na wyższy poziom lecz jest wydatkowana na poziomie przed blokadą lub schodzi na niższe poziomy rozpraszając się.
Ponieważ system energetyczny Istoty jest "transformatorem" energii to taka blokada powoduje, że działanie Istoty jest ograniczone do poziomu poniżej blokady. Energia zapełniając ten poziom i tworząc różne rezonatory na tym poziomie, umiejscawia świadomość Istoty w tej na bieżąco tworzonej matrycy rzeczywistości, z którą następnie Istota się utożsamia.
Taka sytuacja powoduje "horyzontalny" rozwój Istoty co pozwala Istocie poznawać zasadniczo tylko jeden poziom rzeczywistości, choć ma ona potencjalną możliwość przesuwania swojej uwagi (zmiany umiejscowienia świadomości)na inne poziomy.
Aby usunąć blokadę koniecznym jest jej zauważenie a co za tym idzie skierowanie odpowiednio dużej ilości odpowiedniej jakości energii w celu transformacji rezonatora-blokady na odpowiednio wysoki poziom.

Powrót


Rezonans - przepływy energii.


Przekazywanie energii, jej przepływ może odbywać się tylko podczas zjawiska rezonansu, wtedy gdy istoty przekazujące sobie energię mają w swej strukturze wbudowane rezonatory będące ze sobą zestrojone. Tak następuje horyzontalny (poziomy) przepływ energii - krąży ona na jednym z poziomów rzeczywistości.
Możliwy jest też wertykalny (pionowy) przepływ energii, pomiędzy różnymi poziomami rzeczywistości, co jest związane z tym, że każdy z poziomów ma pewną "grubość" i rezonator danego poziomu możemy dostroić do rezonatorów będących blisko tego poziomu, co powoduje, że energia może przepływać trochę "wyżej" lub trochę "niżej", zmieniając swoją jakość.
W człowieku energia dokonuje wielu takich przejść (skoków kwantowych) przez poziomy "wznosząc" się lub "opadając". Istota ma więc możliwość transformacji energii, zmiany jej jakości, wykonując pracę.
Energia, którą transformujemy na "wyższe poziomy" dociera do rezonatorów naszej istoty, które mają możliwość zarezonowania na tych poziomach a tym samym może nastąpić świadoma komunikacja (dobrowolna wymiana energii) z rezonatorami innych istot na tych poziomach.
Spontanicznie część energii przecieka ciągle do tych rezonatorów z "wyższych poziomów" i wtedy często następuje nieświadoma komunikacja z innymi istotami z tych poziomów. Informacje przenikają później do świadomości przez podświadomość najczęściej w formie przeczuć, intuicji czy też proroczych snów.
Często jednak wertykalnie przepływająca energia jest "przechwytywana" przez pewne poziomy (rezonatory) i następuje jej rozproszenie co powoduje, że dopływa ona tylko do pewnego poziomu bo dalej nie ma już co płynąć i wzbudzać kolejnych rezonatorów. To gdzie płynie energia i na których poziomach jest oddawana, uwarunkowane jest miejscem (poziomem), na które aktualnie zwracamy swoją uwagę.
Natomiast to jak "wysoko" dociera energia zależy nie tylko od wielkości jej rozproszenia na poszczególnych poziomach, ale od jakości dostępnej nam energii oraz od "drożności kanału", którym energia przepływa.
Tak więc:
"W górę serca...",
"Młodości, dodaj mi skrzydeł..." (młodość=energia).

Powrót


Zachowanie energii.


Każdy z nas zetknął się z pojęciem zachowania energii. Ilość energii jest zachowywana mimo, że zmianie ulega jej jakość (forma). Różne istoty zmieniają ilość swej energii o "wysokiej" jakości tzn. wysoce użytecznej formy energii jak np. energii elektrycznej, która jest łatwo zamienialna na inne aktualnie pożądane formy energii, na dwa sposoby:
  1. wykonując pracę transformują ogólnodostepną energię o "niskiej" jakości na energię o jakości "wyższej",
  2. pasożytując, pobierają energię odpowiedniej dla siebie jakości od innych.
Ta zmiana jakości energii dokonuje się z udziałem zjawiska rezonansu. W pierwszym przypadku następuje dostrojenia rezonatora danej istoty do ogólnodostępnego źródła energii w celu umożliwienia przepływu tej energii na wyższy poziom. Istota wykonuje wtedy pracę, która jest dla niej naturalnym stanem.
Natomiast w drugim przypadku następuje przepływ energii w procesie jej przepompowywania pomiędzy zestrojonymi (sprzężonymi) rezonatorami różnych istot. Nie występuje tu jak w pierwszym przypadku proces wzbogacania, transformacji energii, co zwiększyłoby ilość energii o "wysokiej" jakości. Działa tu natomiast zasada, że im więcej mam, tym mniej mają inni. Występuje ograniczona pula energii o "wysokiej" jakości dostępna dla tych istot, zmieniająca tylko swego właściciela.
Ponieważ każdy potrzebuje w pewnym stopniu energii o wysokiej jakości, pojawiają się takie zjawiska jak współzawodnictwo, hierarchia, z którą związana jest władza a także kontrola.
Obserwując uważnie co dziaje się obecnie na Ziemi, można stwierdzić, że dominuje drugi model zwiększania posiadanej przez siebie ilości energii o "wysokiej" jakości. Model ten został sztucznie narzucony z zewnątrz i zaakceptowany, co jak można się przekonać pogarsza ogólną sytuację na Ziemi, ale także w szczególności wszystkich ISTNIEJĄCYCH TU I TERAZ.
TY możesz TO zmienić.

Powrót