.
OSTATNIA AKTUALIZACJA
17.01.2019
KONTAKT: percepcja44@poczta.onet.pl
NOWOŚCI
HISTORIA STRONY
ATAK NA LUDZKOŚĆ
TOTALIZM - filozofia zrozumienia
TOTALIZM - wykłady
Transmiter - Paleta Barw
TOTALIZM
zakazana
filozofia
NIBIRU
NIBIRU 2011
SERCE
ENERGETYCZNE
PUNKT
KULMINACJI
trochę piękna
danmala
motyl podlaski
kieron williamson

Statek TAROT ANHEM - percepcja44@poczta.onet.pl

Wszystko na planecie zwanej ZIEMIA skonstruowane jest na zasadzie 3-ki. Również tarot ma znaczenie EGZOTERYCZNE, EZOTERYCZNE i TAJEMNE.
Każdy z tych poziomów jest wielopłaszczyznowy. Odkrywanie poszczególnych płaszczyzn jest miłe dla systemu wewnętrznego zwanego TAROTEM. Jest to jeden ze sposobów kto wie czy nie jedyny pojawienia się i oddziaływania na formę za pośrednictwem ludzi przez ów system wewnętrzny.
Dotykając jakiegokolwiek sysytemu otrzymujemy w trakcie otworzenia wspólnego portalu [zjednoczenie] treści, uzależnione od naszej intencji i precyzji działań. Celem tego rozdziału nie jest nauczanie, ale inspiracja do poszukiwań.

"Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego o czym milczy ..."

TAROT jest spójnym podzbiorem praw poznanych przez jednostkową świadomość i opisuje jej wersję percepcji rzeczywistości.

Interpretacje systemu zwanego TAROTEM:


Rezonator 23

 1. 1. I i XXII(0) => 1+22= 23
  Wszechświat (Koncept Dipolarnej grawitacji ŚWIAT i PRZECIW-ŚWIAT jako całość).
 2. 2. II i XXI => 2+21=23
  Wprowadzenie programu DOBRA i ZŁA (drzewo) i na tej zasadzie (polaryzacji) konstruowanie ŚWIATA.
 3. 3. III i XX => 3+20=23
  Połączenie dwóch elementów przeciwnych wyłania 3-ci element (św. prawo trójki), który jest weryfikowany i jako wypadkowa włączany do pola karmy jednego lub drugiego elementu (INTELEKTU).
 4. 4. IV i XIX => 4+19=23
  Aby mieć władzę nad materią (IV) należy poznać umiejętność łączenia przeciwieństw XIX /+/ i /-/. Łączność musi być pozbawiona konfrontacji. Należy znaleźć wspólną płaszczyznę współpracy aby mogła dokonać się transformacja.
 5. 5. V i XVIII => 5+18=23
  Energia (Duch), która przenika wszystko zawiera się u ludzi w "zbiorniku" zwanym nieświadomością. Jest oceanem w stosunku do kropli której się przyglądamy. Możemy badać ją za pomocą INTELEKTU, formować EMOCJĄ.
 6. 6. VI i XVII => 6+17=23
  Energia Witalna (VI) jest nadzieją (XVII) dla budowania wszystkiego wokół nas - w tej matrycy rzeczywistości .Czy potrafimy transformować się w doznania Energii Kosmicznej, która otwiera dla nas nieskończoność, ciągłość i zaprasza..........
 7. 7. VII i XVI => 7+16 =23
  Władcy CZASU (VII) są tym co budują i niszczą (XVI). Na tej zasadzie wzajemności poznajemy ciągłość. Precyzyjnie możemy wyznaczać przynależną nam sinusoidę życia po TEJ i TAMTEJ stronie. Wdech - zatrzymanie - wydech - zatrzymanie - wdech..................
 8. 8. VIII i XV => 8+15 =23
  XV - Prawo - Książe ciemności (Pan Bram Materii). Przestrzeń - VIII - wyznaczona poprzez prawo jest kontrolowana. Kontrola przez Pana Bram Materii jest bardzo precyzyjna i stanowi matrycę rzeczywistości, z której trudno się uwolnić, ale jeśli się uda............tego nie da się zwerbalizować. Prowadź się światłem łagodnym.
 9. 9. IX i XIV => 9+14 =23
  IX - XIV: Umysł - Umiarkowanie (UU). Jeżeli źle używasz władzy mentalnej to sam przywiązujesz się do dysharmonii. Niezbędne jest wyrobienie nawyku zarządzania swoją energią poprzez uwagę. Kiedy UMYSŁ akceptuje lub jest w zgodzie z jakąś rzeczą czy WARUNKAMI. Człowiek wprowadza je w swój ŚWIAT - RÓŻNIE LECZ RÓWNOWAŻNIE.
 10. 10. X i XIII => 10+13 =23
  X - XIII: Cykl - Transformacja. Po stronie materii wszystko posiada określony CZAS na istnienie i określoną przestrzeń dla doświadczenia. Następnie po dokonaniu bilansu zapada decyzja o wyborze strumienia. Czy jest to ewolucja (wznoszenie), czy jest to inwolucja (opadanie). Po każdym wypełnieniu się następuje przeobrażenie lub opróżnienie.
 11. 11. XI i XII => 11+12 =23
  XI - XII: Moc równoważy rozwaga. Roztropność (XII) pozwala zauważyć, że ta matryca rzeczywistości ma swoje ODWROTNE odbicie. Zrozumienie tego dogłębnie, pozwala regulować odległość "wyłonienia formalnego" od "duplikatu energetycznego". To właśnie jest najważniejszy element MOCY i w żaden sposób nie jest to pułapką.
Powrót


Przepływ energii


tarot przepływ energii
PowrótTajemnica transformacji - samouzgodnienie


Tarot jest systemem zbudowanym w oparciu o zasadę samouzgodnienia tzn. w różnych jego warstwach znaczeniowych główne prawa przez niego opisywane są tożsame. Drobne różnice w tych warstwach wprowadzają wymagane wariacje do praw, które dopiero wtedy mogą w pełni opisywać rzeczywistość.
Dzięki samouzgodnieniu system tarot jest odporny na przypadkowe błędy czy świadomie wprowadzone do niego przeinaczenia (patrz np. karta PRAWO ma numer 11 a powinna mieć 8) podczas przekazywania wiedzy o nim przez wieki.
Samouzgodnienie w tarocie pozwala nam na ciągłe odkrywanie nowych znaczeń dotyczących zarówno ogólnych praw, według których transformuje się rzeczywistość, jak też odkryć nam miejsca błędów gdzie brak jest samouzgodnienia.
Budowa człowieka już na poziomie podstawowych jednostek informacji - np. chromosomów, też jest oparta o zasadę samouzgodnienia (np. chromosom Y samouzgadnia się sam ze sobą poprzez złożenie się w pół).
Człowiek doprowadzając do samouzgodnienia różne swoje płaszczyzny działania (np. robię to co mówię, mówię to co myślę, itp.) sprawia, że jego ISTOTA ulega transformacji.

Poniżej przedstawiamy przykładowy schemat samouzgodnienia w systemie tarota.

tarot samouzgodnienie
Powrót
Odkrywanie Tarota


W rozumieniu idei dipolarnej grawitacji Wszechświat manifestuje się wyłonieniem trzech pól: - świata (pola materii, substancji, emocji, myśli zwerbalizowanej), - ducha (pola energii, myśli jako wibracji telepatycznej, uczuć), - części wirtualnej (zbioru programatorów, zamysłów i intencji dla całości). Tarot 78 kart jest zbiorem który zawiera przedstawicielstwa poszczególnych pól.

Karta "0" - Wędrowiec jest symbolicznym manifestem Suwerennej Całości, wolnym, nie dotkniętym indywidualizacją strumieniem świadomości. Jest składową pola wirtualnego.

Dalsza część dużych arkanów (pole ducha wypełnione jest formami świadomości /archetypy, symbole /) to : Mag, Kapłanka, Władczyni, Władca, Kapłan, Kochankowie, Rydwan, Prawo, Eremita, Koło Fortuny, Moc, Zawieszony, Śmierć, Umiarkowanie, Belzebub, Wieża, Gwiazda, Księżyc, Słońce, Sąd, Świat.

Świat manifestuje się zbiorem arkanów małych - żywiołów które są podstawą budowy sił kreacji:
 1. Buławy - pole witalne, organizator życia, żywioł ognia
 2. Kielichy - pole emocji, organizator relacji, żywioł wody
 3. Miecze - pole mentalne, organizator przestrzeni, żywioł powietrza
 4. Monety - nasz promień zewnętrzny świata / pola materii /, organizator czasu, żywioł ziemi

Uzgodnienie się z tarotem i zrozumienie tej księgi przemian wymaga wewnętrznych obserwacji, wyciągania wniosków. Każde intencjonalne działanie uwolnione Wędrowcem za pośrednictwem Maga rozpoczyna swoją podróż poprzez różne płaszczyzny aby zamanifestować się przed nami - twórcami swoim pięknem i harmonią. Wybieramy symbole /formy świadomości/ mieszając w odpowiedniej proporcji żywioły, tkamy nasze nici ciągłości w przyszłość przyciągani ewolucyjnymi punktami kulminacji.

Kielichy i Monety ewoluują od pola Kreacji do pola Stwórcy /od podstawy kręgosłupa do głowy /
Miecze i Buławy spływają z pola stwórcy / głowa / do pola Kreacji / podstawa kręgosłupa /. A słowo ciałem się stało.

Np. Jedynka buław balansuje 10 kielichów a jedynka mieczy balansuje 10 monet.

Doświadczeni znawcy tarota powiadają - aby zrozumieć Tarota należy zrozumieć Maga. Mag jest tajemnicą wielopłaszczyznową. Istotą karty w arkanach dużych jest tajemnica /płaszczyzna Maga / karty poprzedniej. Np. istotą karty 21-Świat jest tajemnica zmartwychwstania karty 20. Istotą karty 20-Sąd, Rozliczenie jest tajemnica łączenia przeciwieństw - Słońce karta 19-ta. Istotą karty Belzebub /Pan Materii/ nr 15 jest tajemnica balansu - różnie ale równoważnie karta 14-ta. Istotą karty 14 - osiąganie jest tajemnicą /płaszczyzna Maga/ karty 13-transformacja, tyle możesz dostać ile możesz sobą objąć. Ilość płaszczyzn, możliwości, barw, odcieni życia jest przeogromna. Inspirując do podróży "pojazdem" zwanym Tarot zachęcamy do zwiedzania Wszechświata w każdej jego postaci.

Pola doświadczeń wybieranych poprzez Wędrowca dopełniają nas abyśmy spełnili określone warunki i ewoluowali z pozycji Ziemianina do Istoty Galaktycznej a następnie do Suwerennej Całości. Z pozycji Suwerennej Całości jesteśmy gotowi oddać siebie tworząc kolejny Wszechświat.
Powrót


Rozmowy z TAROTEM.


13 - 11 - 2012
W tej rozmowie opisujemy system wewnętrzny zwany TAROTem jako mapę świadomości człowieka, mapę archetypów zakodowanych w nieświadomości zbiorowej ludzkości a mającą realny wpływ na sposób myślenia i postępowania każdego człowieka... TAROT jako system wielopłaszczyznowych znaczeń o spójnej, samouzgodnionej i fraktalnej strukturze jest ciągle nieodkryty ...
Wszystkie nagrania są umieszczane w serwisie YOUTUBE na kanale percepcja44.

1. TAROT - wstęp.

Gorąco zapraszamy.

Powrót


Rozmowy z TAROTEM.


25 - 11 - 2012
Tarot - rok 2012. Przedstawiamy analizę roku 2012 przez pryzmat Tarota, pokazujemy programy archetypów, które są realizowane w tym roku oraz pokazujemy jak odczytywać takie programy w przyszłych latach. ...
Wszystkie nagrania są umieszczane w serwisie YOUTUBE na kanale percepcja44.

2. TAROT - rok 2012

Gorąco zapraszamy.

Powrót