.
OSTATNIA AKTUALIZACJA
17.01.2019
KONTAKT: percepcja44@poczta.onet.pl
NOWOŚCI
HISTORIA STRONY
ATAK NA LUDZKOŚĆ
TOTALIZM - filozofia zrozumienia
TOTALIZM - wykłady
Transmiter - Paleta Barw
TOTALIZM
zakazana
filozofia
NIBIRU
NIBIRU 2011
SERCE
ENERGETYCZNE
PUNKT
KULMINACJI
trochę piękna
danmala
motyl podlaski
kieron williamson

percepcja 44 - zamiast wstępu ANHEM - percepcja44@poczta.onet.pl

"Nieustannie wydawani jesteśmy na pokusę widzenia i słyszenia tego, co pragniemy zobaczyć i usłyszeć"
Aleister Crowley "Teoria i praktyka jogi"

Dokonania współczesne komplikują odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące sensu, bytu CZŁOWIEKA.
Z drugiej strony większej wyrazistości i głębi nabierają starożytne prawa ezoteryczne. Nauka (lecz nie ta na wskroś egzoteryczna) coraz częściej weryfikuje systemy wierzeń, stabilizuje poglądy. Mamy coraz większą możliwość czytania siebie. Coraz więcej jest punktów odniesienia do większego rezonansu pola refleksji. Nieśmiało zaczyna wibrować "aura pewności", iż jednym z naszych podstawowych celów jest eksploracja Wszechświatów.
Innym równie ważnym celem jest współtworzenie "...zestrzelić myśli w jedno ognisko i w jedno ognisko duchy..."
Im więcej płaszczyzn, celów, złożoności i spójności odkryjemy, tym bliżej jesteśmy rozwiązania tajemnicy.

Zapraszamy do wspólnej podróży.


Dygresje o przyszłości.


10 - 12 - 2012
Rozmawiamy o potencjalnej przyszłości człowieka po punkcie kulminacji, o tym jak próbuje się stworzyć nowy porządek w oparciu o stare schematy i o tym co może się udać zaimplementować w przyszłość a co nie. ...
Wszystkie nagrania są umieszczane w serwisie YOUTUBE na kanale percepcja44.

Dygresje o przyszłości.

Gorąco zapraszamy.


Rozmowy z TAROTEM.


25 - 11 - 2012
Tarot - rok 2012. Przedstawiamy analizę roku 2012 przez pryzmat Tarota, pokazujemy programy archetypów, które są realizowane w tym roku oraz pokazujemy jak odczytywać takie programy w przyszłych latach. ...
Wszystkie nagrania są umieszczane w serwisie YOUTUBE na kanale percepcja44.

2. TAROT - rok 2012

Gorąco zapraszamy.


Rozmowy z TAROTEM.


13 - 11 - 2012
W tej rozmowie opisujemy system wewnętrzny zwany TAROTem jako mapę świadomości człowieka, mapę archetypów zakodowanych w nieświadomości zbiorowej ludzkości a mającą realny wpływ na sposób myślenia i postępowania każdego człowieka... TAROT jako system wielopłaszczyznowych znaczeń o spójnej, samouzgodnionej i fraktalnej strukturze jest ciągle nieodkryty ...
Wszystkie nagrania są umieszczane w serwisie YOUTUBE na kanale percepcja44.

1. TAROT - wstęp.

Gorąco zapraszamy.


KOMENTARZ wydarzeń przez pryzmat TOTALIZMU, pod kątem energetycznym.


13 - 11 - 2012
W kolejnej rozmowie (przeprowadzonej dnia 25.10.2012) omawiamy przykładowe zastosowanie mechaniki ducha, komentując od strony energetycznej, przez pryzmat mechaniki ducha - totalizmu, wydarzenia jakie wiążą się z atakiem na rodzinę - komórkę podstawową intelektów zbiorowych.....
Wszystkie nagrania są umieszczane w serwisie YOUTUBE na kanale percepcja44.

7 KOMENTARZ wydarzeń przez pryzmat TOTALIZMU, pod kątem energetycznym.

Gorąco zapraszamy.


SERCE energetyczne - cnoty serca.


27 - 10 - 2012
W tej rozmowie omawiamy SERCE energetyczne. Jako przeciw-organ serca fizycznego, pozwala na uruchamianie w nas uczuć (a nie spolaryzowanych emocji), które mają budujący wpływ na nasze życie i jednocześnie pozwalają nam w pełni współuczestniczyć w realnym tworzeniu rzeczywistości. Omawiamy różne aspekty działania serca energetycznego (tzw. cnoty serca): wdzięczność, współodczuwanie, zrozumienie, przebaczenie, skromność i dzielność....
Wszystkie nagrania są umieszczane w serwisie YOUTUBE na kanale percepcja44.

SERCE energetyczne - cnoty serca.

Gorąco zapraszamy.


KOMENTARZ wydarzeń przez pryzmat TOTALIZMU, pod kątem energetycznym.


27 - 10 - 2012
W kolejnej rozmowie (przeprowadzonej dnia 18.10.2012) omawiamy przykładowe zastosowanie mechaniki ducha, komentując od strony energetycznej, przez pryzmat mechaniki ducha - totalizmu, wydarzenie jakim był mecz, który się nie odbył na zalanym stadionie narodowym, a który jest symbolicznym obrazem obecnej sytuacji narodu polskiego....
Wszystkie nagrania są umieszczane w serwisie YOUTUBE na kanale percepcja44.

6 KOMENTARZ wydarzeń przez pryzmat TOTALIZMU, pod kątem energetycznym.

Gorąco zapraszamy.


Totalizm - podsumowanie - rozmowy na temat totalizmu.


14 - 10 - 2012
W ostatniej rozmowie dedykowanej filozofii totalizmu podsumowujemy informacje cyklu wykładów na temat filozofii totalizmu opartej o naukowy koncept dipolarnej grawitacji. Filozofii znajdującej praktyczne zastosowania w życiu codziennym. W kolejnych wykładach nadal będziemy często odwoływać się do totalizmu, ale zachęcamy wszystkich do własnego praktycznego testowania tej wiedzy bo tylko we własnym doświadczeniu możemy ją zweryfikować...
Wszystkie nagrania są umieszczane w serwisie YOUTUBE na kanale percepcja44.

11. TOTALIZM - podsumowanie.

Gorąco zapraszamy.


KOMENTARZ wydarzeń przez pryzmat TOTALIZMU, pod kątem energetycznym.


14 - 10 - 2012
W kolejnej rozmowie (przeprowadzonej dnia 04.10.2012) omawiamy przykładowe zastosowanie mechaniki ducha, komentując od strony energetycznej, przez pryzmat mechaniki ducha - totalizmu, mechanizmy władzy (na przykładzie zmian w edukacji), mechanizmy kontroli ludzi i możliwości zmiany stanu zniewolenia w realną wolność....
Wszystkie nagrania są umieszczane w serwisie YOUTUBE na kanale percepcja44.

5 KOMENTARZ wydarzeń przez pryzmat TOTALIZMU, pod kątem energetycznym.

Gorąco zapraszamy.


Totalizm - pasożytnictwo jako antytotalizm - cd2 - rozmowy na temat totalizmu.


01 - 10 - 2012
W trzeciej części wykładu antyTOTALIZM - pasożytnictwo, omawiamy kolejne metody i technologie stosowane przez pasożytów prowadzące do eksploatacji ludzi oraz to w jaki sposób możemy bronić się przed pasożytami...
Wszystkie nagrania są umieszczane w serwisie YOUTUBE na kanale percepcja44.

10. TOTALIZM - pasożytnictwo jako antytotalizm - cd2.

Gorąco zapraszamy.


KOMENTARZ wydarzeń przez pryzmat TOTALIZMU, pod kątem energetycznym.


01 - 10 - 2012
W kolejnej rozmowie (przeprowadzonej dnia 27.09.2012) omawiamy przykładowe zastosowanie mechaniki ducha, komentując od strony energetycznej, przez pryzmat mechaniki ducha - totalizmu ostatnie protesty mające miejsce w Grecji oraz pokazujemy iluzoryczność nadziei związanej z wprowadzeniem nowych technologii przez fundację Keshe mających odmienić naszą cywilizację...
Wszystkie nagrania są umieszczane w serwisie YOUTUBE na kanale percepcja44.

4 KOMENTARZ wydarzeń przez pryzmat TOTALIZMU, pod kątem energetycznym.

Gorąco zapraszamy.