.
OSTATNIA AKTUALIZACJA
17.01.2019
KONTAKT: percepcja44@poczta.onet.pl
NOWOŚCI
HISTORIA STRONY
ATAK NA LUDZKOŚĆ
TOTALIZM - filozofia zrozumienia
TOTALIZM - wykłady
Transmiter - Paleta Barw
TOTALIZM
zakazana
filozofia
NIBIRU
NIBIRU 2011
SERCE
ENERGETYCZNE
PUNKT
KULMINACJI
trochę piękna
danmala
motyl podlaski
kieron williamson

Statek Mądrości ANHEM - percepcja44@poczta.onet.pl

"Nie wystarczy zdobywać mądrość, trzeba jeszcze z niej korzystać."
Cyceron

Prezentujemy tu wybrane myśli pochodzące z różnych płaszczyzn istnenia wraz z komentarzem. Podawane przez nas informacje możesz sprawdzić w swoim życiu przeprowadzając test prawdy, wszak jej kryterium jest działanie, a efektem działania są jego owoce, po których poznasz co jest rzeczywistością, a co jest tylko złudzeniem."Miłość jest bezinteresownym czynieniem miłości, tak jak słoneczność jest bezinteresownym promieniowaniem słoneczności" - Edward Stachura.

Miłość nie jest egzaltowana, smutna, pełna cierpień, nie towarzyszą jej wiersze, gesty, słowa, które są tylko grą w umówioną zabawę.
Miłość nie jest stanem czy ciągiem stanów, jest ENERGIĄ UNIWERSALNĄ, w której wszyscy żyjemy, a jednak miliardy z nas nie przetwarzają jej, a więc nie doświadczają.
Miłość jest cicha, bezimienna i bardzo prosta.
Energia miłości scala w działaniu wszystkie nasze energie w harmonijną całość. Jest to energia, która schodzi w materię przez człowieka. Z przetworzonej przez człowieka energii miłości, korzysta świat roślin, zwierząt i minerałów.
Człowiek otrzymuje energię miłości ze ŹRÓDŁA w momencie "otwarcia" na drugą istotę, przez energetyczne połączenie z nią za pośrednictwem przeciw-organu (składnika duszy) zwanym potocznie - miłosierdziem (po stronie materii i ciała biologicznego rezonuje z sercem).
Jeśli ten naturalny, prosty mechanizm przechwyci ktoś lub coś (np. osobowość) będzie ona chciała warunkować dawanie. Uwarunkowanie jest działaniem narzucającym cenę na bezcenną energię miłości. W ten sposób wprowadza się wykorzystanie w stosunkach międzyludzkich (i nie tylko).
Uwarunkowany promień miłości-wyłączności wzmacnia zazdrość, zawiść, wrogość wobec konkurencji. Te niskie odczucia niesione falą nośną energii miłości są potęgowane przez nią i przynoszą ogromne cierpienia obu stronom.
"DUCH zaczyna chorować".
Aby utrzymać ducha przy zdrowiu niezbędna jest wiedza na temat moralności. Pole moralne podobnie jak pole grawitacyjne jest polem pierwotnym Wszechświata. Traktując grawitację, a tak to robi współczesna nauka, jako pole monopolarne, nie jesteśmy w stanie poznać "realności fizycznej" pola moralnego.
Dopiero sformułowany przez dr Jana Pająka - Koncept Dipolarnej Grawitacji pozwala zrozumieć i doświadczyć (co jest bardzo ważne) wszystkie składowe Wszechświata.

Miłość to bezustanne pragnienie lepszego. Dzięki miłości w sercu dostrzegamy piękno duszy.
Miłość jest spotęgowaniem życia przejawiającym się pod różnymi postaciami, zależnie od stopnia swego rozwoju, od namiętności miłosnej do uczuciowości, od miłości uniwersalnej do adoracji Stwórcy.
Porywy emocjonalne i uczuciowe oczyszczają się i uszlachetniają, przechodząc przez różne etapy prowadzące najpierw do harmonii uczuciowej. Jeżeli człowiek zdoła przekroczyć ograniczenia własnego ego będzie mógł przeżyć zjednoczenie miłosne i odnaleźć uniwersalny i ponadindywidualny sens świadomości.
Oczarowanie to subtelna energia zrodzona z odkrywania drugiej osoby i z magicznej więzi, powinna być odpowiednio podtrzymywana i chroniona przez odpowiedni styl życia.
Miłość namiętna jest niezwykle silna. Jest to ogień, który spala pewne kondensacje psychiczne znajdujące się w rezerwach naszej witalności instynktownej.
Miłość namiętna źle kontrolowana prowadzi zawsze do zazdrości, nienawiści i żądzy posiadania, które trzeba umieć przekraczać, gdyż oddalają nas one od naszej najgłębszej istoty.
Związek nie może prawdziwie ewoluować jeśli partnerzy tworzą parę różnorodną, gdzie każdy LICZY na PARTNERA ABY ZATUSZOWAĆ SWOJE BRAKI.
Prawdziwy związek powinien być nastawiony na harmonijne uzupełnianie się, które pozwoli każdemu odnajdywać stopniowo swoją pełnię. W ten sposób każdy zmierza ku głębszemu poznaniu swojej tożsamości, odnajduje swojego wewnętrznego hermafrodytę i tak kieruje swój stosunek do partnera, że staje się on wówczas rzeczywistym spotkaniem magicznym i twórczym.
c.d.n.

Powrót

"Człowiek nie jest po to, by opisywać świat, lecz by nadawać mu sens."

WSZYSTKO co dzieje się we WSZECHŚWIECIE odbywa się za wiedzą CAŁOŚCI. CAŁOŚĆ funkcjonuje wg zasad:
- łączności (spójności) wszystkiego z wszystkim,
- ważności tego co się tworzy,
- wiedzy (będącej wypadkową mądrości i doświadczenia, tworzącej pole rozumienia).
Od zasad tych nie ma wyjątków. Wytyczają prawo Kosmosom, galaktykom, systemom, planetom i jednostkom.
Na planetach, gdzie doświadczana jest wolna wola, mieszkańcy tworzą mniejsze lub większe grupy [państwa, partie, stowarzyszenia itp.]. Na czele każdej z nich stoi przywódca, mający wpływ na to co dzieje się w grupach. Przywódcy tworzą większe grupy przywódców, nad którymi stoją znów pojedyncze jednostki. W ten sposób mieszkańcy planety podlegają jednostce lub grupie z własnego wyboru. Większość z nich nie uświadamia sobie tej całej machiny zależności, oddziaływań. Z ich poziomu widzenia - są wolni, decydują o wyborze przywódcy lub nie decydują, ale się zgadzają na istniejącą sytuację.
Istota, której świadomie czy też nieświadomie podlegają mieszkańcy całej planety, wprowadza na nią prawa - żywe lub martwe. Zwykle ten, który wprowadza prawo na planecie tworzy jednocześnie aparat egzekwowania - wolna wola zostaje ograniczona sankcjami prawnymi. Obecnie na planecie sztucznie wytworzona KONDENSACJA wprowadza tzw. krąg zewnętrzny jako krąg destrukcji. Delikatna energio-świadomość wycofuje się ze stref o dużej kondensacji (materializacji).
Jest to stan dla CZŁOWIEKA nie do pozazdroszczenia. Trzeba dokonywać konkretnych czynów aby ratować DUSZE. Działanie należy oprzeć na mocnej podstawie wynikającej z innej pozycji postrzegania. Istnieje wprowadzany z dużym trudem w pole morfogenetyczne strumienia życia CZŁOWIEKA, koncept DIPOLARNEJ GRAWITACJI. To on może być podstawą dla nowego funkcjonowania, aktywizując punkty koordynacyjne znajdujące się w tzw. przeciw-świecie wokół INTELEKTU.
Powrót

"XXI wiek będzie duchowym lub nie będzie go wcale." - Andre Malraux

SZCZĘŚCIE zależy od stopnia osiągniętej harmonii.
Słabość wszystkich systemów politycznych i gospodarczych wskazuje, że fałszywych układów nie da się dłużej utrzymać. Mimo niewyobrażalnych wysiłków i nakładów finansowych nie udało się zatrzymać komunizmu, również kapitalizm dochodzi do kresu swoich możliwości. Machina samo tworzącego się pieniądza - hołd składany zwojowi papieru - wkroczył w etap unicestwienia.
XX wiek zakończył epokę badania przez ludzkość "słabości" uniwersalnych praw moralnych. Nowym wiekiem wkroczyliśmy w erę badania SIŁY PRAW.
Tworem równie absurdalnym jak arbitralne systemy polityczne jest instytucja PAŃSTWA, oparta w dużej mierze o upadające systemy monetarne. Na krótko banki uczyniono ołtarzami, kościołami wiary w boga-pieniądza.
Nigdy do tej pory w całym Wszechświecie ludzkość nie przeżywała takiej irracjonalnej gonitwy za pieniądzem. W konsekwencji stworzono monstrualną machinę pozoru.
Na ziemi przejawili się wszyscy istniejący we Wszechświecie manipulatorzy, by urzeczywistnić ideę absurdu, że największą masą boga-pieniądza, można zawładnąć drugim człowiekiem w zamkniętych przedziałach czasu.
Aktywizacja energii praw moralnych programujących nową erę w człowieku i w planecie stwarza czas niełatwy - wielość metamorfoz i nieznanych odczuć w fizyczności i wnętrzu człowieka budzą niepokój. Ale człowiek uporządkowany wewnętrznie znajduje siłę by impulsami ze środka dać wiadomy znak swojej zewnętrzności i utrzymać tym samym synchroniczność odczuć.
Energie moralne zaczęły automatycznie wspomagać kruszenie struktur zbudowanych na fałszywych fundamentach, to znaczy tylko materialnych lub wykorzystujących wiedzę praw do pomnażania materii.
W nowym CZASIE, wartość pracy to czysty wkład odniesień międzyludzkich. Na cenę składać się będą - jakość, czas, realna użyteczność. Wartości przeliczone w kategoriach energetycznych - będą widoczne jako emanacja osobnicza, będzie to swoiste "energetyczne zaświadczenie", do jakiej pracy człowiek jest zdolny.
Wzbudzona struktura centrów energetycznych /zw. czkramami/ i ich przekształcenie w centra mocy pociągnie za sobą samoistnie fizyczny ich przejaw w organizacji społecznej.

Zanurz się powoli w srebrnym oceanie spokoju. Ty jesteś tym światłem, źródłem energii, która oczyszcza, daje opiekę, moc tworzenia, oświetla przestrzenie. Sięgasz tak daleko, jak tylko sięga to światło emanujące z CIEBIE. Posłuchaj jak bije serce, rytm życia, spójny i zgodny - jak ZAMYSŁ, z którego wynika.

Szczęście zależy od stopnia osiągniętej HARMONII.

Powrót