.
OSTATNIA AKTUALIZACJA
17.01.2019
KONTAKT: percepcja44@poczta.onet.pl
NOWOŚCI
HISTORIA STRONY
ATAK NA LUDZKOŚĆ
TOTALIZM - filozofia zrozumienia
TOTALIZM - wykłady
Transmiter - Paleta Barw
TOTALIZM
zakazana
filozofia
NIBIRU
NIBIRU 2011
SERCE
ENERGETYCZNE
PUNKT
KULMINACJI
trochę piękna
danmala
motyl podlaski
kieron williamson

Artykuły

ANHEM - percepcja44@poczta.onet.pl
Przedstawiamy tu informacje, naszym zdaniem istotne, zaobserwowane z naszego punktu widzenia. Zbierając je w formę krótkiej analizy i kończąc syntezą, będącą istotą dziejących się wydarzeń, zapraszamy Państwa do lektury i własnych przemyśleń.


8. Dlaczego potrzebna jest okupantom energia moralna?

Czy przy swojej technologii nie mogliby pozyskiwać dowolnych ilości energii z różnych źródeł zewnętrznych takich jak planety czy gwiazdy lub bezpośrednio z otoczenia z przestrzeni, która zawiera bardzo dużą ilość energii (zwaną w fizyce energią punktu zerowego)?
Co jest takiego w energii moralnej, że tak bardzo jej potrzebują, tak bardzo jej pragną, że posuwają się przy tym do zabierania jej innym istotom takim jak np. ludzie?


7. "Myślę więc jestem" - na początku była myśl

Myśl sformalizowana jest spolaryzowana, tzn. może nieść ze sobą program pozytywny (konstruktywny) lub negatywny (destruktywny). Myśl pojawia się w naszej przestrzeni mentalnej jako prosta informacja (bit informacyjny) lub też jako złożony konstrukt informacyjny (program) a czasem też jako skompresowany pakiet informacji i ....

6. Punkt kulminacji / 2012...2022...2044...2066 rok /

Punkt kulminacji do którego nieuchronnie się zbliżamy pozwoli istotom ludzkim uzyskać następny stopień wtajemniczenia /rozwoju, inicjacji/ do godności bycia CZŁOWIEKIEM ....

5. Wojna informacyjna o świadomość człowieka trwa!

W obecnych czasach świadomość człowieka stała się głównym i strategicznym elementem, o który dziś walczą rządzący, wielkie korporacje ale też Ci (świadomi i nieświadomi agenci matrix'a), którzy nie pozwalają ludziom odkryć samych siebie....

4. Czy NIBIRU (planeta X) JEST już BLISKO
- jak wiele jeszcze zagadek kryje nasz Układ Słoneczny?

W połowie stycznia tego roku pojawiła się informacja o tym, że na Grenlandii noc polarna zakończyła się dwa dni wcześniej ...

3. PRAWDA NAS WYZWOLI - czyli Katyń 2010

Wszystko co dzieje się w tej rzeczywistości jest wielopłaszczyznowe. Sytuacje życiowe - punkty kardynalne w strumieniu życia, są splątaniem różnych nici ciągłości i podstawą zarazem do wyciągania wniosków umożliwiających wibracyjne wznoszenie ....

2. Rok 2009 - początek intensywnego procesu transformacji ludzkości

Szatański wyścig.
Od strony formalnej widać jak system organizatorski (matrix) manifestuje się postępującym chaosem. Na całej planecie zaczyna panować zamieszanie i bezradność. Sceptycznie nastawieni do tej pory do teorii spiskowych, zaczynają rozglądać się za jakimś "rozsądnym" spiskiem który dawałby wytłumaczenie zaistniałej sytuacji i pozwolił zająć określoną pozycję.

1. NIBIRU, PLANETA X, NEMEZIS, ANTY-ZIEMIA
- wiele nazw ale czy oznaczają to samo, czym są lub mogą być te ciała niebieskie?

Około 4,5 mld lat temu w centrum US powstaje gwiazda Słońce wraz ze swym ciemnym towarzyszem (dark star - NEMEZIS) - mniejszą gwiazdą, w której nie zostają zapoczątkowane reakcje powodujące zaświecenie gwiazdy (tzw. brązowy karzeł). O tym, że Słońce ma towarzysza, stanowiąc przy tym klasyczny układ podwójny, świadczy ....


Powrót