.
OSTATNIA AKTUALIZACJA
17.01.2019
KONTAKT: percepcja44@poczta.onet.pl
NOWOŚCI
HISTORIA STRONY
ATAK NA LUDZKOŚĆ
TOTALIZM - filozofia zrozumienia
TOTALIZM - wykłady
Transmiter - Paleta Barw
TOTALIZM
zakazana
filozofia
NIBIRU
NIBIRU 2011
SERCE
ENERGETYCZNE
PUNKT
KULMINACJI
trochę piękna
danmala
motyl podlaski
kieron williamson

percepcja 44 - zamiast wstępu ANHEM - percepcja44@poczta.onet.pl

"Nieustannie wydawani jesteśmy na pokusę widzenia i słyszenia tego, co pragniemy zobaczyć i usłyszeć"
Aleister Crowley "Teoria i praktyka jogi"

Dokonania współczesne komplikują odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące sensu, bytu CZŁOWIEKA.
Z drugiej strony większej wyrazistości i głębi nabierają starożytne prawa ezoteryczne. Nauka (lecz nie ta na wskroś egzoteryczna) coraz częściej weryfikuje systemy wierzeń, stabilizuje poglądy. Mamy coraz większą możliwość czytania siebie. Coraz więcej jest punktów odniesienia do większego rezonansu pola refleksji. Nieśmiało zaczyna wibrować "aura pewności", iż jednym z naszych podstawowych celów jest eksploracja Wszechświatów.
Innym równie ważnym celem jest współtworzenie "...zestrzelić myśli w jedno ognisko i w jedno ognisko duchy..."
Im więcej płaszczyzn, celów, złożoności i spójności odkryjemy, tym bliżej jesteśmy rozwiązania tajemnicy.

Zapraszamy do wspólnej podróży.


PRAWDA NAS WYZWOLI - Katyń 2010


14 - 04 - 2010
Wszystko co dzieje się w tej rzeczywistości jest wielopłaszczyznowe. Sytuacje życiowe - punkty kardynalne w strumieniu życia, są splątaniem różnych nici ciągłości i podstawą zarazem do wyciągania wniosków umożliwiających wibracyjne wznoszenie /wysubtelnienie układu/....


Energia moralna a śmierć - na tle wydarzeń z 10-04-2010


14 - 04 - 2010
Ważną płaszczyznę tego wydarzenia możemy odkryć rozpatrując je w kontekście Koncepcji Dipolarnej Grawitacji. Tak więc, aby wydarzenie o charakterze wypadku, kończącego się śmiercią uczestników, mogło wystąpić to poziom energii moralnej danego intelektu ...


Pauza kwantowa - ćwiczenie oddechowe.


14 - 04 - 2010
Oddech jest portalem pomiędzy wymiarem fizycznym, a domenami kwantowymi czy też międzywymiarowymi. W ćwiczeniu tym nie chodzi o normalne, autonomiczne oddychanie, ale o bardzo specyficzny wzorzec oddechowy, który nazywamy Pauzą Kwantową.


Telegram 6 .:. "O K U P A C J A - możemy ją przerwać" .:.


30 - 03 - 2010
Świat - otaczająca rzeczywistość, nie jest taka jak myśleliśmy że jest. Odkrywanie coraz to większej ilości układów, spisków, manipulacji, fałszerstw stwarza dość przerażający obraz, szczególnie kiedy zgrupujemy obok siebie w linii ciągłości wizje spekulacyjno-manipulacyjne. ...


Energia moralna.


30 - 03 - 2010
ENERGIA MORALNA - związana jest z polem moralnym: a) mierzalna, b) zamienialna na inne formy energii, c) może być akumulowana w naszym ciele energetycznym (duchu - przeciw-ciele), lub rozpraszana z naszego ciała energetycznego, d) może przepływać. ....


ZASADY funkcjonowania rzeczywistości.


30 - 03 - 2010
Istnieją pewne mechanizmy wbudowane w rzeczywistość od samego początku jej istnienia, w oparciu o które działa całość. Zgodnie z Koncepcją Dipoloarnej Grawitacji w całej rzeczywistości możemy wyodrębnić trzy elementy: świat (pole fizyczne), przeciw-świat (pole ducha) i część wirtualną przeciw-świata (dusza). Te trzy części składowe rzeczywistości skonstruowane są w oparciu o trzy zasady....


Serce Energetyczne


23 - 03 - 2009
Bramą jesteśmy, między ziemią a niebiosami, między stwórcą a kreacją, łącząc opozycję na zewnątrz i w nas. Posiadamy siedem głównych czakramów (centrów energetycznych), trzy dolne centra związane są z siłami kreacji - całym naszym polem (światem) witalnym,....


12 zestawienie informacji: Czy zbliża się eksterminacja ludzkości?


02 - 03 - 2009
Od czasu 09/11/2001 roku, kiedy to zaczęła się tzw. "wojna z terroryzmem" trwa ograniczanie wolności człowieka. Od 09/2008 roku, gdy zaczął się tzw "kryzys ekonomiczny" trwa zwiększanie presji na ludzi poprzez ciągłe utrzymanie ich w stanie lęku czy strachu....


Telegram 5 .:. "A T A K na ludzkość" .:.


22 - 02 - 2009
Wszystkie systemy demoniczne dostały polecenie zaatakowania ludzi. Od kilku dni trwa montowanie rezonatorów przez które demony dostają się do wnętrza systemu istoty ludzkiej programując ją na konfrontację, wojnę, rozpad. Aktywizowane są silne emocje negatywne które nadają tym systemom olbrzymią moc....


Totalizm - filozofia zrozumienia


22 - 02 - 2009
Totalizm jest filozofią, która obejmuje całość w rozumieniu jej jako nierozerwalnego związku świata fizycznego (materii) ze światem ducha (przeciwmaterii). Totalizm pojawił się jako filozofia, która została wyprowadzona z nowej teorii fizycznej dotyczącej pola grawitacyjnego - koncepcji dipolarnej grawitacji....